El primer carril bici solar d'Espanya s'instal·larà a la UIB

OTEM2000 i la Universitat de les Illes Balears signen un acord per a la instal·lació del pilot del primer tram de carril bici solar que es durà a terme a final del mes de novembre al campus universitari, dins el projecte SmartUIB. Aquesta actuació es realitza amb el cofinançament del PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears i del Govern balear.

Amb l’objectiu de desenvolupar i provar tecnologies eficients i intel·ligents que puguin transferir-se a la societat, fomentant a la vegada l’esperit innovador i emprenedor, a més de sinergies entre persones i grups que treballen en temes relacionats, el projecte SmartUIB acull el pilot del primer carril bici solar, desenvolupat per l’empresa emergent (start-up) OTEM2000, que pel seu disseny i tecnologia permet, a més de la fotovoltaica, combinar altres fonts de generació d’energia verda, com la cinètica, i integrar en la mateixa via sistemes de senyalització fixa de l’amplada de via mitjançant LED i senyalització dinàmica, sent el primer en tot el món d’aquestes característiques.

El projecte pilot és escalable. En aquesta primera fase s’instal·larà un tram de carril bici únicament solar, que serà ampliat en una segona fase instal·lant tecnologia cinètica, fet que donarà lloc al primer carril bici híbrid. Aquesta actuació està cofinançada pel PO FEDER 2014-2020 de les Illes Balears i pel Govern balear. La infraestructura produirà una part de l’energia elèctrica per al consum de l’edifici de Ca ses Llúcies. D’altra banda, l’execució d’aquest pilot permetrà als alumnes de la Universitat testar les seves solucions intel·ligents i interactuar-hi, i es convertirà en un espai de demostracions per a la comunitat universitària i la resta de ciutadans de l’illa.

El projecte SmartUIB neix l’octubre de 2013 i es defineix principalment pels seus valors de respecte pel medi ambient i la sostenibilitat, i pels seus objectius de disseny d’un marc per transformar la UIB, que permeti desenvolupar i adaptar a l’entorn universitari els diferents eixos de les ciutats intel·ligents. El seu director, Bartomeu J. Serra, el defineix com «un entorn capaç de mantenir viva la il·lusió. D’aviciar i alimentar les ànsies de canviar el món de la nostra joventut. De millorar la societat, obrint possibilitats d’emprenedoria, de col·laboració, de fertilització creuada d’idees que entusiasmen». 

Data de publicació: 23/10/2015