El nou conseller d'Educació i Cultura i la rectora de la UIB inauguren l'any acadèmic 2009-2010 a la Universitat de les Illes Balears

CanalUIB

Dia: dijous, 24 de setembre de 2009
Hora: 12 h
Lloc: sala d'actes de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos,
campus universitari, Palma

Tindrà lloc la solemne obertura de l'any acadèmic 2009-2010 de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Eduard Petitpierre, catedràtic de Genètica de la UIB, impartirà la lliçó inaugural, que duu per títol «Darwinisme i genètica: un segle de sinergies i algun fals desencontre».

L'ordre de l'acte serà el següent:

1. Obertura de l'acte.

2. Lectura d'un resum de la Memòria de l'any acadèmic anterior a càrrec del doctor Federico Garau, Secretari General de la Universitat.

3. Lliçó inaugural a càrrec del doctor Eduard Petitpierre, catedràtic de Genètica de la UIB.

4. Concessió de la Medalla Ramon Llull a la senyora Kerstin-Monika Englund Sundwal.

5. Parlament del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, senyor Bartomeu Llinàs

6. Parlament de la Rectora de la Universitat, doctora Montserrat Casas

7. Cloenda de l'acte.

8. Solemne entonació de l'himne universitari «Gaudeamus igitur».

Documents relacionats

Data de publicació: 23/09/2009