El grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la UIB, guardonat amb el XVI Premi Científic de la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS)

Els professors i professores de la UIB Maria Antònia Carbonero Gamundí, Fernanda Caro Blanco, Joana Maria Mestre Miquel, Miquel Àngel Oliver Perelló i Carlota Socias Puyol, membres del grup de recerca Desigualtats, Gènere i Polítiques Públiques de la Universitat de les Illes Balears, han resultat guanyadors del XVI Premi Científic de la Revista Documentos del Trabajo Social (DTS). Aquest premi, promogut per la Delegació de Drets Socials de la Diputació Provincial de Màlaga i per la Facultat d’Estudis Socials i del Treball de la Universitat de Màlaga pretén promoure la producció teòrica i la recerca dels treballadors i treballadores socials i altres professionals de l’àmbit social.

El projecte guanyador planteja la necessitat de reconceptualitzar els serveis socials a partir de la recuperació del treball social comunitari com a resposta al nou context generat per la crisi.

Es parteix dels principis i conceptes sobre els quals se sustenta el Sistema Públic de Serveis Socials (SPSS) com a base teòrica per a la reorientació de la intervenció dels professionals del treball social als serveis socials comunitaris. Des de la perspectiva pròpia de l’anàlisi qualitativa, les entrevistes en profunditat a treballadores socials dels serveis socials comunitaris de Mallorca han estat la base fonamental per elaborar conclusions i presentar propostes.

Les conclusions consideren les diferents repercussions de la crisi sobre el SPSS, especialment com estan afectant la pràctica professional del treball social i condicionant les respostes considerades més tradicionals. La discussió parteix de la necessitat de fer efectiu el principi d’universalitat, de forma que la pràctica del treball social s’allunyi de la centralitat dels col·lectius exclosos, per tal d’apropar-se a un model de resposta dirigit al conjunt de la ciutadania.

El text complet del treball de recerca es publicarà en el proper número de la Revista DTS (Documentos de Trabajo Social), el mes de febrer de 2013. 

Documents relacionats

Data de publicació: 17/01/2013