El doctor Antoni Gomila publica el llibre «Social Cognition and the Second Person in Human Interaction»

Publicat per l’editorial Routledge, hi explora la idea de la segona persona en les interaccions humanes 

El doctor Antoni Gomila Benejam, catedràtic de Psicologia Bàsica del Departament de Psicologia i membre del grup de recerca en Evolució i Cognició Humana de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat recentment el llibre Social Cognition and the Second Person in Human Interaction, juntament amb la doctora Diana I. Pérez, investigadora de l’Institut d’Investigacions Filosòfiques del Consell Nacional d’Investigacions Científiques i Tècniques (CONICET) de l’Argentina.

El volum, publicat per la prestigiosa editorial Routledge, ofereix una explicació original de l’experiència d’intersubjectivitat sobre la base de la idea de la perspectiva de segona persona com la manera en què tenen lloc les interaccions humanes. És una via genuïna de cognició social que intervé en les interaccions cara a cara i és la manera com s’adquireixen els conceptes que permeten atribucions mentals més sofisticades.

Aquesta perspectiva explicativa s’aplica a fenòmens psicològics d’interacció varis: des de l’atenció conjunta a l’empatia, la vinculació afectiva o l’atribució d’intencions. També explora la hipòtesi que determinades condicions humanes, com l’autisme o alguns trastorns mentals, són resultat de l’alteració d’aquesta capacitat bàsica d’interacció. Igualment, presta atenció a la importància de la sincronia, la coordinació interpersonal i la imitació per aquesta forma bàsica d’experiència intersubjectiva.

El llibre també examina les implicacions i aplicacions de la perspectiva de segona persona en camps tan diversos com la comunicació lingüística, l’art i la moral, a través dels conceptes d’expressió i reconeixement. És una lectura d’interès per a estudiants i acadèmics de la psicologia cognitiva i social, la ciència cognitiva, la neurociència i la filosofia.  

Data de publicació: 29/09/2021