El Laboratori de Radioactivitat Ambiental renova el conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear

El LaboRA continuarà vigilant la qualitat radiològica del medi ambient en el marc d’una xarxa estatal d’estacions de mostreig 

El Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA) de la Universitat de les Illes Balears ha renovat per als 4 anys que venen el conveni amb el Consell de Seguretat Nuclear (CSN), de manera que formarà part de la xarxa d'estacions de mostreig que s’encarreguen de vigilar la radioactivitat ambiental. El CSN és l’organisme estatal encarregat de l'avaluació i el control de les instal·lacions nuclears i radioactives i de vigilar els nivells de radioactivitat arreu de l'Estat espanyol. Finalment, els resultats de les anàlisis de tota la xarxa s’envien a la Comunitat Europea de l’Energia Atòmica (EURATOM), encarregada d’avaluar l’estat radiològic ambiental a Europa.

Per desenvolupar aquest pla de vigilància de radioactivitat ambiental, el LaboRA analitza periòdicament mostres de pols d'aire, terra, aigua potable i aliments per determinar-hi la concentració de radionúclids naturals i artificials. Actualment, aquest laboratori ofereix la mesura i determinació de 38 radionúclids i índexs de radioactivitat, per la qual cosa disposa de diversos instruments de mesura radiomètrics específics per mesurar baixes activitats.

Aquesta vigilància permet controlar la qualitat radiològica del medi ambient. A més, en cas de necessitat, com un accident que alliberàs material radioactiu al medi ambient –com va ocórrer amb la catàstrofe a la central nuclear de Fukushima (Japó, 2011), i, més recentment, amb l'incendi a la zona d'exclusió de la central nuclear de Txernòbil l'abril de 2020– aquesta xarxa permet conèixer la dispersió d'aquest material radioactiu arreu del territori per adoptar les mesures de protecció oportunes.

Al marge d'aquesta tasca de vigilància, el LaboRA ofereix els seus serveis a usuaris externs i interns de la Universitat per a l'anàlisi i la determinació de radionúclids en mostres ambientals. A més a més, desenvolupa tasques de recerca en la línia d’estudis ambientals sobre la distribució de radionúclids i en el camp de l’automatització de mètodes de separació radioquímics aplicats a mostres ambientals amb molt baixes activitats.

El LaboRA de la UIB el formen la doctora Laura Ferrer, que n’és la directora; el doctor Antoni Borràs, que n’és el subdirector; el doctor Edwin Palacio, que n’és el secretari; i Antoni Oliver, Marta Bauzà i Sergi Serrano. 

Data de publicació: 02/10/2020