El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB publica un dossier sobre la ràtio alumnes per aula

Aquest és el primer d’una sèrie de dossiers sobre temes d’actualitat educativa que el Departament publicarà durant aquest curs 

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears ha publicat un dossier sobre el nombre d’alumnes per aula i la seva incidència directa i indirecta en la qualitat del sistema educatiu.

Amb aquest dossier, elaborat pel professorat del Departament amb la col·laboració de professors de diversos centres escolars de les Illes Balears, es pretén contribuir al debat sobre la situació del sistema educatiu aportant materials, reflexions i conclusions aconseguides a partir de la realització de treballs de recerca.

El dossier ha estat coordinat i redactat pels professors Jaume Sureda i Dolors Forteza. És el primer treball de la col·lecció Dossiers d’Actualitat, una sèrie de treballs sobre temes d’actualitat educativa que el Departament anirà publicant durant aquest curs. 

Documents relacionats

Data de publicació: 19/09/2012