El Consell d'Estudiants de la UIB renova la Comissió Permanent

El plenari del Consell d'Estudiants, reunit a la UIB, ha elegit la Candidatura per una Comissió Permanent Mixta, amb el 66,6 per cent dels vots a favor. El nou equip està format per:

  • Presidència: Gabriel Bibiloni.
  • Secretaria: Mercè Seguí.
  • Tresoreria: Lluís Florit.
  • Vocalia d'Igualtat: Ema Chioran.
  • Vocalia de Presidència: Joan Costa.
  • Vocalies de Relacions Internes: Adrián B. Moreno i Eugènia Cabrera.
  • Vocalia de Relacions Externes: Pablo González.
  • Vocalia Polivalent: Martí Moreno.

Durant el període de presentació de candidatures només s'hi presentà la Candidatura per una Comissió Permanent Mixtaformada per membres del grup Estudiants en Xarxa i representants independents, equip que gestionava el Consell d’Estudiants des del mes de novembre. El seu mandat està previst que sigui per un any.

A la reunió hi va assistir el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, Antoni Aguiló, en representació de la vicerectora d'Estudiants, Rosa Isabel Rodríguez.

El Consell d'Estudiants (CE) és el màxim òrgan amb caràcter independent de representació estudiantil en l'àmbit universitari, encarregat de canalitzar i coordinar aquesta representació en l'àmbit de la UIB. Té un funcionament democràtic, es basa en la voluntat de la majoria dels seus membres i es regeix pel seu reglament, subjecte a les normes de rang superior.

Enllaç al Reglament: https://seu.uib.cat/fou/acord/65/6534.html

Enllaç a les funcions: http://consellestudiants.uib.cat/FuncioIObjectius/ 

Data de publicació: 27/03/2018