El 96,2 per cent dels estudiants que s'han presentat a la convocatòria de la PBAU de juny de 2024 són aptes

Han superat les proves 3.952 alumnes dels 4.109 que s'hi han presentat. La convocatòria extraordinària de la PBAU serà els dies 9, 10 i 11 de juliol. 

El 96,2 per cent dels estudiants que s’han presentat a la prova d'accés a la Universitat aquest mes de juny són aptes. En xifres exactes, han superat les proves 3.952 alumnes dels 4.109 que s'hi han presentat. La nota mitjana d’accés (que inclou la nota mitjana de batxillerat i la nota de la prova) ha estat de 7,172, molt similar  a la de l’any passat, que va ser de 7,180.

Aptes per illes

  • A Mallorca, el 96,7 per cent (3.155 alumnes) són aptes.
  • A Menorca, el 93,5 per cent (319 alumnes) són aptes.
  • A Eivissa, el 94,7 per cent (461 alumnes) són aptes.
  • A Formentera, el 94,4 per cent (17 alumnes) són aptes.

Els alumnes poden consultar els resultats de la prova d'accés a la Universitat a través d’UIBdigital.

Comparació amb altres anys

El percentatge d’aptes d’enguany arriba al 96,2%; és superior al de l’any 2023 (94,7% d’aprovats) i similar al de 2022, que va ser del 96,7 per cent.

Per matèries, els percentatges d’alumnes aptes sempre presenten oscil·lacions lleugeres d’un any a un altre. Per exemple, en algunes assignatures del bloc d’accés com Matemàtiques II (6,41 de mitjana respecte d’un 7,02 de juny de 2023) o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials (4,51 de mitjana respecte a un 4,65 del 2023), baixen una mica respecte a la PBAU de juny de 2023. En canvi les mitjanes pugen a les assignatures d’Anglès II (6,14), Història d’Espanya (6,97), Llengua Castellana i Literatura II (6,54), Llengua Catalana i Literatura II (6,56), Història de la Filosofia (5,74) i Llatí II (6,89).

Els estudiants poden fer servir el simulador per calcular les notes d'admissió als estudis de grau de la UIB del curs 2024-25. És una calculadora virtual, creada pel Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PortUIB), que es basa en els paràmetres de ponderació per a l'admissió 2024-25 i que permet que l’alumne sàpiga, a títol informatiu, la nota d’admissió a qualsevol estudi de grau de la UIB, segons el seu expedient acadèmic i les notes obtingudes a la prova d’accés: <https://seras.uib.cat/simulador_notes/>.

Revisió d'exàmens

Fins al dia 21 de juny a les 12 hores, els estudiants poden sol·licitar la revisió dels exercicis en què considerin incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i dels específics de correcció i qualificació. Aquesta revisió consisteix en una segona correcció que pot deixar la nota igual, apujar-la o abaixar-la.

El termini per presentar les sol·licituds de revisió és de tres dies a partir de la data de la publicació de les qualificacions, que va ser el 19 de juny. Aquesta petició es pot fer telemàticament a través d'UIBdigital.

Convocatòria extraordinària

Enguany, la convocatòria extraordinària de la PBAU serà els dies 9, 10 i 11 de juliol. Més informació, a l’enllaç següent: https://estudis.uib.cat/estudis-de-grau/Com-hi-pots-accedir/acces/batxiller/Convocatoria-extraordinaria/Pel-dia-de-la-prova/

Els alumnes que tinguin dubtes sobre la PBAU poden consultar el web <https://ajuda.uib.cat/>, un portal que intenta resoldre moltes de les preguntes recurrents sobre les proves. 

Notícies relacionades

Documents relacionats

Data de publicació: 20/06/2024