Les PBAU de juny de 2024 tenen 4.908 alumnes matriculats

Com a novetat de la prova, els alumnes podran triar entre Història d’Espanya i Història de la Filosofia, i s’inclouen 10 assignatures noves al bloc voluntari d’admissió 

Un total de 4.908 alumnes dels centres educatius de les Illes Balears s’han matriculat a les proves de batxillerat d’accés a la universitat, que es duran a terme dimarts, 11, dimecres, 12, i dijous, 13 de juny de 2024. Per illes, el 79,4 per cent d’alumnes correspon a Mallorca, 3.895; a Menorca hi ha 426 matriculats, 567 a Eivissa i 20 a Formentera. Un 59,7 per cent del total d’examinands són dones. A la convocatòria de l’any passat es van presentar un total de 4.773 alumnes.

Nou punts d’examen amb 93 aules a les quatre illes

Els exàmens es realitzaran simultàniament a les quatre illes: un punt d’examen a Eivissa, dos a Menorca, un a Formentera i quatre a Mallorca, a més del campus de la UIB, i les proves es repartiran en quatre edificis. En total hi haurà nou punts d’examen amb 93 aules.

- Mallorca

 • Campus de la UIB: edificis Antoni Maria Alcover i Sureda, Beatriu de Pinós, Gaspar Melchor de Jovellanos i Guillem Cifre de Colonya
 • Alcúdia: poliesportiu d'Alcúdia
 • Inca: Fàbrica Ramis
 • Manacor: IES Manacor
 • Sant Llorenç: Espai 36

- Eivissa: recinte firal

- Formentera: IES Marc Ferrer

- Menorca

 • Maó: recinte firal de Menorca
 • Ciutadella: sala multifuncional de Canal Salat

Les persones matriculades podran consultar el lloc que els pertoca a partir del 5 de juny a través d’UIBdigital.

El nombre de professors implicats en les proves supera els 270, i en el desenvolupament de les proves participaran un cap d’expedició per cada punt d’examen fora del campus com a responsable acadèmic, a més d’un coordinador administratiu per a qüestions logístiques.

Novetats a les matèries d’examen

Les proves estan estructurades en dos blocs: el d’accés, que inclou les matèries troncals comunes i les de cada especialitat de batxillerat, i un bloc d’admissió, de caràcter voluntari, amb aquelles assignatures opcionals relacionades amb els estudis que cada alumne vol cursar.

Enguany, per primera vegada, els estudiants podran triar entre Història d’Espanya i Història de la Filosofia en el bloc d’accés i triar, si ho consideren, l’altra per al bloc d’admissió.

Com a novetat d’enguany en el bloc d’admissió, la prova preveu 10 matèries d’examen noves d’acord amb les noves assignatures que s’han cursat a segon de batxillerat, i són les següents:

 • Anàlisi Musical II
 • Ciències Generals
 • Cor i Tècnica Vocal II
 • Dibuix Artístic II
 • Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II
 • Història de la Música i de la Dansa
 • Moviments Culturals i Artístics
 • Tècniques d'Expressió Graficoplàstiques
 • Tecnologia i Enginyeria II
 • Literatura Dramàtica

En total, les matèries d’examen de les PBAU, tant del bloc d’accés com del bloc d’admissió, són un total de 32.

L’existència de més matèries en el bloc d’admissió es traduirà també en canvis en l’horari dels exàmens. Les proves començaran l’11 de juny a les 9 hores amb els exàmens de Geografia i Química. La jornada de matí s’allargarà cada una de les tres jornades fins a les 13 hores i els exàmens es reprendran a les 15.15 hores en la jornada d’horabaixa, fins a les 19 hores. Els darrers exàmens seran el 13 de juny: els de Cor i Tècnica Vocal II, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II, i Empresa i Disseny de Models de Negoci.

Idioma de la prova

Pel que fa als enunciats dels exàmens, el candidat podrà triar la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en què se li lliurarà l'enunciat. Per això, per als dies de les proves és imprescindible que cada persona imprimeixi i dugui a la prova un document anònim de selecció d’idioma d’enunciats d’examen, segons el model que facilitarà l’organització. Es tracta d’un full dissenyat amb aquest objectiu, la presentació del qual serà obligatòria per a tots els examinands, i en el qual està totalment prohibit per fer-hi anotacions. Per tant, només hi pot haver la marca de selecció.

Amb aquest full com a guia, els professors repartiran els exàmens en l’idioma seleccionat, sense que els estudiants hagin d’identificar públicament la seva opció. La prova s’iniciarà en el moment que tots els candidats tinguin l’enunciat que hagin d’utilitzar. Els exàmens es poden respondre indistintament i per lliure elecció en qualsevol de les dues llengües cooficials.

Els resultats provisionals estaran disponibles el dia 19 de juny de 2024 a través d’UIBdigital.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 11/06/2024

Data de publicació: 05/06/2024