El 80 per cent dels estudiants de la UIB manifesten una alta satisfacció amb allò que han après

Així ho constata un estudi elaborat pel Servei d’Estadística i Qualitat Universitària i el Vicerectorat de Docència i Qualitat

El Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) i el Vicerectorat de Docència i Qualitat de la Universitat de les Illes Balears han elaborat un estudi a partir dels informes de seguiment realitzats per cada titulació. Una de les principals conclusions a què arriba aquest estudi és que vuit de cada deu alumnes de la UIB mostren una alta satisfacció amb allò que han après.

Les dades recollides també posen de manifest que l’alumnat té un rendiment acadèmic superior en els títols adaptats a l’espai europeu d’educació superior respecte de les antigues llicenciatures i diplomatures. De la mateixa manera, la taxa de crèdits presentats sobre els matriculats ha augmentat un 9,72% a favor dels estudis adaptats al model europeu.

Així mateix la taxa d’abandonament a primer de grau a la UIB és de l’11,06%. 

Aposta per la millora contínua de les titulacions

A partir de la informació recollida (qualitativa i quantitativa) el Vicerectorat de Docència i Qualitat ha elaborat un pla d’actuacions per millorar les debilitats detectades. Entre les actuacions previstes hi ha proposar una setmana no lectiva prèvia al període d’exàmens i la realització de cursos zero.

Documents relacionats

          Informe SEQUA

  • Cadena SER

            Entrevista Juanjo Montaño

Data de publicació: 26/04/2012