El 77,2 per cent dels exàmens de la PBAU s'han contestat en llengua catalana

Menorca és l'illa on més s'usa el català en els exàmens, amb un 95,84 per cent 

A la prova de batxillerat d'accés a la Universitat (PBAU) del mes de juliol, el 77,2 per cent dels exàmens s'han contestat en llengua catalana, resultat que representa un descens de 0,3 punts respecte del curs passat. Del 2009 ençà, els valors oscil·len al voltant del 80 per cent (l’any 2014 va arribar al 82,6 per cent, el valor més elevat).

En aquest còmput es tenen en compte els exàmens en què s’utilitza el castellà o el català per respondre, excempte les proves de llengua catalana, llengua espanyola i llengua estrangera. Un 12,5 per cent dels alumnes no ha contestat cap examen en llengua catalana (excepte el d'aquesta matèria). Un 41,8 per cent els hi ha contestats tots (excepte el d'idioma estranger i el de llengua espanyola). La resta d’alumnes (45,7 per cent) han contestat uns exàmens en català i uns altres, en castellà.

Els alumnes de Menorca continuen essent els que usen més el català en els exàmens (95,84 per cent); de fet, des del 2005 es mantenen en un ús que supera el 90 per cent. A Mallorca, aquest valor és del 76,6 per cent, tot i que hi ha una diferència considerable entre els resultats dels centres de Palma (66,7 per cent) i els de la resta de Mallorca (91,7 per cent). També hi ha una diferència important entre Eivissa (67,2 per cent) i Formentera (88,24 per cent). La diferència a l’illa d’Eivissa es produeix sobretot pel retrocés de l’ús del català en els centres privats i concertats: del 45,80 per cent d’ús del català en els exàmens de 2018 s’ha passat al 22,88 per cent de l’any 2019 i al 24 per cent d’enguany (en els IES, en canvi, els valors pràcticament són els mateixos: 87,40 per cent el 2018; 86,28 per cent, el 2019, i 84,43 per cent, enguany).

Percentatge d’ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat a les Balears per illes (2006-2020)

 

Illes Balears

Mallorca

Menorca

Eivissa-Formentera

2006

73,4

72,5

92,5

66,1

2007

74,1

72,7

92,2

70,2

2008

76,8

75,5

93,5

72,5

2009

77,2

76,2

95,5

70,2

2010

77,8

76,2

93,8

75,9

2011

78,8

77,7

94,6

75,6

2012

81,1

79,7

96,6

80,2

2013

80,4

79,7

91,9

77,1

2014

82,6

81,6

95,5

79,2

2015

81,1

80,4

96,3

83,3

2016

78,7

77,9

94,3

72,6

2017

79,6

77,8

96,9

79,6

2018

79,0

77,8

89,8

87,9

2019

77,5

76,8

96,0

67,1

2020

77,2

76,6

95,8

67,7

Font: Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears

 

Percentatge d’ús de la llengua catalana en els exàmens de selectivitat (1992-2020)

Valors globals (*)

92

94

97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

26,9

32,2

39,3

40,7

41,7

43,7

50,7

60,1

63,1

65,8

70,9

73,4

74,1

76,8

77,2

77,8

78,8

81,1

80,4

82,6

81,1

78,7

79,6

79,0

77,5

77,2

 
* Els anys 1993, 1995 i 1996 no es va recollir aquesta dada
 
A la pàgina web del Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), http://blocs.uib.cat/cdsib/el-catala-a-la-selectivitat/, hi podeu trobar més informació.

 

Data de l'esdeveniment: 21/10/2020

Data de publicació: 21/10/2020