Dunes que protegeixen dunes

La tesi doctoral de Miquel Mir Gual investiga els processos dinàmics i físics que poden induir l’erosió dels sistemes dunars costaners i planteja que una primera línia de dunes ben conservades pot evitar l’erosió a les platges 

La tesi doctoral de Miquel Mir Gual, defensada a la Universitat de les Illes Balears, se centra a incrementar el coneixement sobre els processos erosius que es donen als sistemes platja-duna de les Illes Balears a partir d’estudis experimentals duts a terme en un total de sis àrees localitzades a les illes de Mallorca i Menorca. La tesi l’ha dirigida el doctor Guillem X. Pons Buades, del Departament de Ciències de la Terra.

El coneixement que regionalment hi havia fins al moment sobre els ambients dunars era principalment de caire descriptiu. Així, la recerca de Miquel Mir Gual fa una passa més enllà i entra a estudiar els processos dinàmics i físics que poden induir els processos erosius, sobretot des de la platja cap a l’interior del sistemes dunars.

Segons els resultats obtinguts, l’estat de conservació dels fronts dunars es postula com a element clau per interferir en els mecanismes erosius que afecten la platja alta, principal actiu del turisme associat a aquests ambients. La presència d’una primera línia de dunes ben conservada des del punt de vista ecològic i geomorfològic ajudarà a interferir en els patrons de dinàmica sedimentària des de la platja cap a l’interior, evitant així pèrdues de sediment. En aquesta tessitura la presència de morfologies blowout sembla que ajuda al transport sedimentari cap a l’interior dels sistemes dunars, actuant com a canalitzadors del flux eòlic i del sediment transportat, per la qual cosa se suggereix la seva intervenció com a mesura de gestió.

Aquest treball obri una nova línia de recerca en la disciplina de la geomorfologia litoral a les illes Balears, basant-se en la instrumentació i monitorització dels sistemes platja-duna, i apostant per quantificar d’una manera empírica els agents i processos que poden induir els processos erosius. Endemés, es postula com la primera tesi doctoral en l’àmbit nacional que introdueix els models CFD (Computational Fluid Dynamics), basats en el comportament del flux eòlic incident sobre els sistemes dunars. 

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Anàlisi, caracterització i dinàmica de les formes erosives blowout en sistemes dunars de Mallorca i Menorca (Illes Balears)
  • Autor: Miquel Mir Gual
  • Programa de doctorat: Geografia
  • Departament: Ciències de la Terra
  • Director: Guillem X. Pons Buades 

Documents relacionats

Data de publicació: 02/06/2014