Dues alumnes de Psicologia de la UIB han estat premiades per Microsoft per un estudi sobre els efectes del reforç negatiu i positiu en el rendiment escolar

Les alumnes de la UIB Laura Verdugo i Ayelen Tassini, estudiants de tercer curs del grau de Psicologia, han estat premiades per l'empresa Microsoft per l'estudi «El efecto del refuerzo en la autoeficacia y el rendimiento». Laura Verdugo i Ayelen Tassini varen quedar finalistes en el marc de la iniciativa El libro del talento, en què es premiaven els millors projectes de recerca universitaris.

L'estudi «El efecto del refuerzo en la autoeficacia y el rendimiento» tenia com a objectiu comprovar com influeixen els reforços negatius i positius davant l'execució d'una tasca de rotació mental en el nivell d'autoeficàcia, i si aquesta tasca està relacionada amb el nivell d'autoeficàcia individual. La recerca es va dur a terme amb una mostra de 26 alumnes de quart de primària (9 i 10 anys) d'una escola del Raiguer. Els alumnes es varen dividir en tres grups. El grup 1 va ser reforçat positivament   (la tasca és molt senzilla, segur que ho feis molt bé); el grup 2 va ser reforçat negativament (la tasca és molt difícil, ningú no ha aconseguit dur-la a terme); i el grup 3 va ser de control, sense cap tipus de reforç. Els resultats de l'estudi demostren que els alumnes reforçats positivament varen tenir més encerts que els alumnes reforçats negativament, mentre el grup de control va obtenir una puntuació intermèdia. També es confirma que els infants amb un nivell menor d'autoeficàcia varen tenir més errors que els infants que puntuaren més alt en autoeficàcia. La recerca de Laura Verdugo i Ayelen Tassini aporta coneixements per a la intervenció educativa i per a la formació del professorat, i se'n pot inferir que atendre l'estimulació positiva de l'alumnat millora el seu rendiment acadèmic.

Documents relacionats

Data de publicació: 28/10/2011