Demostren per primera vegada la interacció entre el iodoni i el catió de plata

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia) demostra que el iode carregat positivament (el iodoni) és capaç d'interactuar favorablement amb un catió de plata (Ag+), superant la forta repulsió electroestàtica 

És ben conegut que el iodur (I-) té una forta afinitat pel catió de plata (Ag+). Així, el iodur de plata (AgI) és una de les sals inorgàniques més insolubles a causa de la força d'atracció electroestàtica. De fet, s'utilitza per generar pluja artificial (sembra de núvols), perquè l'estructura cristal·lina de l’AgI és similar a la del gel, que seria l’agent de nucleació ideal.

No obstant això, la forta i contraintuïtiva afinitat del iodoni (I+) per l’Ag+ no es coneixia fins ara. Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia) ha aconseguit preparar i caracteritzar un complex supramolecular en el qual l'I+ i l’Ag+ estan en contacte estret, superant així la repulsió electroestàtica intrínseca de les seves càrregues positives. Sorprenentment, la interacció I+·Ag+ es va demostrar tant en estat sòlid com en solució. El seu treball s'ha publicat recentment en la revista científica Chem, una de les més prestigioses en l'àmbit de la química.

L'explicació proporcionada pels investigadors és que l'àtom de iode, fins i tot com a catió carregat positivament, és capaç de donar generosament electrons dels seus parells solitaris d'electrons lliures a l’Ag+. Per tant, independentment de la naturalesa electrònica del iode, rica o pobra, sembla que la seva generositat per l’Ag+ és il·limitada.

El grup de recerca estava format pel Dr. Shilin Yu, pel M. Sc. Parveen Kumar, el Dr. Jas S. Ward i el professor Kari Rissanen, de la Universitat de Jyväskylä, i el professor Antoni Frontera, de la Universitat de les Illes Balears.

Font: Universitat de Jyväskylä

Referència bibliogràfica

Shilin Yu, Parveen Kumar, Jas S. Ward, Antoni Frontera i Kari Rissanen. A «nucleophilic» iodine in a halogen-bonded iodonium complex manifests an unprecedented I+·Ag+ interaction. Chem. https://doi.org/10.1016/j.chempr.2021.01.003 

Data de publicació: 10/02/2021