Convents de clausura de Palma: crisi conventual i problemàtica turística

La tesi doctoral de Margarita Novo Málvarez estudia la gestió d'aquest llegat patrimonial i investiga les potencialitats de nous usos relacionats amb el turisme cultural al centre històric de Palma 

Els convents de clausura de Palma constitueixen un llegat de gran importància patrimonial i urbana. Des del primer convent fundat al segle XIII, a partir de la conquesta de Mallorca pels cristians, se'n varen arribar a comptabilitzar més de vint al segle XVII. Al llarg d'aquest procés fundacional que va començar a l'edat mitjana i es va consolidar en l'edat moderna, els convents de clausura no només varen modificar aquelles àrees sota la seva influència directa, sinó que varen ser determinants en la construcció d'un determinat model de ciutat. Les desamortitzacions van suposar un moment clau i varen donar inici a una perllongada etapa de crisi. Malgrat tot això, el vell ordre de la ciutat conventual perviu amb la presència de les clausures femenines. Totes es localitzen a l'antiga ciutat intramurs, mantenen la seva seu històrica i, en general i malgrat les transformacions i adaptacions que varen sofrir amb el pas del temps, els seus nuclis conventuals s'han conservat amb un alt grau d'integritat.

La tesi doctoral de Margarita Novo Málvarez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a objectiu principal estudiar aquests convents, fer un diagnòstic de la situació i conèixer les potencialitats i els nous usos relacionats amb el turisme del centre històric palmesà. La tesi l'ha dirigida la doctora Mercè Gambús, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.

El treball, que té un alt component aplicat, s'ha centrat en tres grans línies temàtiques: els models de gestió del patrimoni religiós; Palma com a ciutat conventual; i la crisi i problemàtica actual d'aquests convents i la seva possible relació amb el sector turístic cultural. L'estudi es va completar amb la realització d'entrevistes a les comunitats de religioses de cada convent, amb la intenció de conèixer la situació de manera directa i tenir en compte la visió de les persones qui els habiten i gestionen.

La investigadora conclou que els convents de clausura actualment mantenen un complex diàleg amb la ciutat, i constitueixen enclavaments tancats, aliens a la vida i les dinàmiques urbanes pròximes. En aquest context, la crisi de vocacions d'una banda, i la necessitat de crear i diversificar productes turisticoculturals al centre històric, de l'altra, obre una via de possible col·laboració que, tenint en compte els riscs que això comporta, mereix ser considerada.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Los conventos de clausura del centro histórico de Palma. Potencialidades y nuevos usos vinculados a la gestión de su patrimonio cultural.
  • Autora: María Margarita Novo Málvarez
  • Programa de doctorat: Història de l'Art
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Directora: Mercè Gambús Saiz 

Data de publicació: 28/09/2016