Com és la formació dels directius de l'Administració local?

La UIB i l’Ajuntament de Palma col·laboren en un estudi per avaluar els models de formació i capacitació dels empleats públics amb càrrecs de responsabilitat en 42 ajuntaments de tot l’Estat  

Un equip d’investigadors dels departaments de Psicologia i de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes Balears col·labora amb l’Ajuntament de Palma en un estudi sobre els models de formació i capacitació vigents en les administracions públiques locals de tot l’Estat per tal d’identificar els problemes i les dificultats a les quals s’han d’enfrontar els càrrecs directius dels ajuntaments en el compliment de les seves funcions. L’objectiu final d’aquesta recerca, que es fa a iniciativa de l’Ajuntament de Palma, és elaborar una proposta de model de formació per competències professionals dels càrrecs directius de les administracions públiques. L’estudi es farà amb la participació de 42 municipis de tot l’Estat que tenen una població entre 150.000 i 700.000 habitants.

Presentació pública

L’estudi es va presentar públicament el passat 23 de març de 2015 a l’Ajuntament de Palma amb les intervencions de la tercera tinent de batle de Funció Pública i Govern Interior de l’Ajuntament de Palma, senyora Irene San Gil; i de l’equip d’investigadors, integrat pel coordinador en cap d’Organització i Qualitat de l’Ajuntament de Palma, senyor Pedro Ángel López; el doctor Juan José Montaño, del Departament de Psicologia; i el doctor Lluís Ballester, del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB.

L’estudi

Al llarg de la seva vida professional, els empleats públics poden anar ascendint dins l’estructura jeràrquica de l’Administració. En aquest procés es fa necessari definir i concretar les competències desitjables i relacionades amb l’assoliment de resultats, les quals han de ser susceptibles d’avaluació, tal com imposa l’Estatut bàsic de l’empleat públic. Ara bé, sovint aquestes competències professionals no estan definides, de manera que tampoc no són presents en els procediments d’incorporació i promoció laboral que es duen a terme des dels departaments de recursos humans de les administracions locals.

La indefinició de la formació requerida per a un correcte acompliment de les funcions del lloc de treball i la inexistència d’una avaluació posterior de l’acompliment professional són factors que dificulten o directament fan impossible la selecció o el manteniment en els llocs de responsabilitat dels millors professionals. En conseqüència, la direcció de l’aparell administratiu es pot veure afectada negativament, la qual cosa condiciona l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la gestió pública.

Atesa aquesta situació, l’equip d’investigadors ha dissenyat un estudi que es farà en dues fases, amb l’objectiu de conèixer els problemes i dificultats als quals s’enfronten els departaments de recursos humans de les administracions locals en el desenvolupament de programes formatius per competències per a llocs de responsabilitat; analitzar la formació rebuda pels càrrecs directius de les administracions locals; obtenir la visió d’experts sobre la formació necessària i les carències actuals dels llocs de responsabilitat de les administracions locals; descriure el tipus de formació rebuda i les necessitats formatives actuals dels llocs de responsabilitat en l’Administració local mitjançant un instrument d’anàlisi dissenyat expressament; i, finalment, utilitzar els resultats obtinguts per dissenyar un protocol base per a la formació per competències en els llocs de responsabilitat de l’Administració local.  

Data de publicació: 24/03/2015