Cap a la millora de l'accessibilitat de les webs turístiques

La tesi doctoral de Jaume Jaume Mayol proposa un pla de millora de l’accessibilitat de les webs turístiques per avançar cap al turisme de qualitat  

La tesi doctoral de Jaume Jaume Mayol, defensada a la Universitat de les Illes Balears, parteix de la constatació que els nivells d’accessibilitat web que s’assoleixen en el sector turístic impedeixen parlar d’un vertader turisme de qualitat a les Illes Balears. Davant aquesta situació, l’investigador proposa un pla de millora de l’accessibilitat web que passa per la creació d’un software que permet aconseguir pàgines web accessibles a partir de versions no accessibles.

Per això, l’investigador ha desenvolupat un entorn de treball (framework) i un software de millora de l’accessibilitat web, l’ús del qual podria millorar els nivells d’accessibilitat web i aproximar-se a un vertader turisme de qualitat. La tesi l’ha dirigida el doctor Gabriel Fontanet Nadal, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Els resultats assolits per l’investigador s’han publicat en diferents congressos i revistes d’àmbit nacional i internacional.

Accessibilitat i qualitat turística

La relació entre l’accessibilitat web i la qualitat turística s’explica des de la perspectiva que el procés de comunicació dels productes turístics es considera una baula clau de la cadena de valor de l’experiència turística. Fins al punt que no es pot parlar de qualitat turística quan hi ha deficiències en el procés de comunicació, com s’esdevé en els casos de manca d’accessibilitat dels webs del sector turístic. Així doncs, garantir que tots els usuaris, independentment de les discapacitats que puguin tenir, puguin accedir als continguts dels webs turístics és un element clau per fer possible la qualitat turística.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Análisis y mejora de la accesibilidad web como parámetro de calidad del turismo
  • Autor: Jaume Jaume Mayol
  • Programa de doctorat: Informàtica
  • Departament: Ciències Matemàtiques i Informàtica
  • Director: Gabriel Fontanet Nadal 

Data de publicació: 14/05/2015