Alumnes de la UIB presten assistència jurídica a persones refugiades a Mallorca

Itamar Restrepo i Pere Joan Perete, dos alumnes de la Facultat de Dret de la UIB, han començat les pràctiques externes a la Creu Roja amb el programa Clínica Jurídica d'Asil i Refugi de la Facultat de Dret. 

Tutoritzats sempre per una advocada de la Creu Roja, Noelia Silva, els alumnes de la UIB donaran suport en l’assistència jurídica a persones refugiades i/o sol·licitants d’asil que participen en el programa d’acollida i integració per a sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional, gestionat per la Creu Roja Illes Balears. Els alumnes rebran formació en el procediment d’asil en dret espanyol i dret europeu.
 
Aquest programa el dirigeix per la professora Margalida Capellà i Roig, i ja compta amb l'experiència de la Clínica Jurídica Aliments i Solidaritat a l'ONG Associació d'Antics Alumnes Solidaris de Monti-sion i de la Clínica Jurídica Estrangeria i Immigració a Càritas, que funcionen des de 2012.
El programa es basa en l'educació jurídica clínica, un model de formació en el Dret basat en la connexió amb la realitat social i jurídica que té una gran implantació acadèmica i social, especialment en països de l'àmbit anglosaxó i que a Espanya encara poques universitats segueixen.
 
Amb la Clínica Jurídica de la UIB es pretén que els estudiants dels cursos superiors de Dret accedeixin a la pràctica de manera que, al mateix temps que amplien els coneixements teòrics, adquireixen les competències professionals necessàries per a la pràctica jurídica i reben una sensibilització directa envers col·lectius discriminats o vulnerables.
 

Mitjançant aquest programa es desenvolupa també la tasca de conscienciació i de responsabilitat social que pertoca a la Universitat implicant-se en els problemes que viu la nostra societat i en particular els de les persones refugiades. 

Data de publicació: 19/01/2017