Advocats en pràctiques per a les ONG

La Clínica Jurídica de la UIB permet que els alumnes de darrer curs de Dret facin les pràctiques externes donant suport a entitats solidàries 

La Facultat de Dret de la UIB ha posat en marxa el programa Clínica Jurídica per oferir assessorament legal gratuït a institucions sense afany de lucre amb l’objectiu de garantir el dret d’accés a la justícia, i a la vegada permetre la formació pràctica dels estudiants de Dret, afavorint que puguin tocar la realitat de l’advocat d’ofici amb les mans des del primer moment.

Així, la Clínica Jurídica és un programa de pràctiques externes dels alumnes de l’últim curs del grau de Dret que, en lloc de realitzar-se en un despatx d’advocats, en una empresa o en una Administració pública, es fan en una ONG o en una entitat sense afany de lucre. L’objectiu de la Clínica Jurídica és oferir assistència jurídica als beneficiaris d’aquestes entitats i que els alumnes aprenguin com fer-ho correctament amb casos reals, amb la supervisió d'advocats en exercici que col·laboren voluntàriament en aquest programa de pràctiques gràcies a un conveni amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Gràcies a aquest projecte, els alumnes treballen casos vius tutoritzats per un advocat professional, s’involucren personalment i coneixen el treball de l’entitat col·laboradora i el context social i, a vegades, personal de cada cas. L’estudiant treballa casos reals, en curs o ja resolts; fa entrevistes, interactua amb altres parts del procés i treballa en l’equip de l’entitat col·laboradora. Com en la metodologia aplicable a la realització de pràctiques, en general, “s’aprèn fent”, però, a més, s’aprenen valors i experiències que no sempre es trobaran en la majoria d’àmbits professionals per als quals es prepara l’estudiant a la Universitat.

En l’actualitat, el programa de Clínica Jurídica dóna suport a dues entitats: l'Associació d'Antics Alumnes Solidaris de Monti-sion i Càritas. Així, els alumnes en pràctiques de la UIB atenen les consultes jurídiques dels usuaris del projecte Aliments i Solidaritat, promogut per l’Associació d’Antics Alumnes de Monti-sion. Aquesta iniciativa té com a objectiu que cap persona de Mallorca no pateixi fam. Per això, l’entitat proporciona menjar a més de 9.000 persones des del seu local a la barriada de Pere Garau, i a més, els ofereix assistència i informació de caràcter social i laboral. Els casos atesos pels alumnes de la UIB i els seus tutors són molt variats: família (atribució de l'ús de la llar familiar, pensions alimentàries), arrendaments (desnonaments), hipoteques, violència contra la dona, estrangeria (regularització, adquisició de nacionalitat, dret a prestacions sanitàries) i matèria laboral/social (subsidis per atur, pensions no contributives), entre d'altres.

Quant a Càritas, aquesta entitat disposa d'un servei d'atenció a immigrants i persones en risc d'exclusió social al qual s'ha incorporat recentment la Clínica Jurídica de la Facultat de Dret. Aquest servei presta assistència legal especialment en aspectes relacionats amb  tema de nacionalitat i residència, temes laboral (contractes, estafes laborals), deutes amb la Seguretat Social, sol·licitud d'ajudes i temes familiars (divorcis, guarda i custòdia, matrimoni entre estrangers i entre espanyols i estrangers). Aquest servei es presta amb la participació dels tècnics de Càritas, els advocats voluntaris de l'ICAIB i els alumnes de la UIB.  

Documents relacionats

Data de publicació: 23/06/2014