Acte de reconeixement a les entitats que donen suport al projecte CINUIB

Diverses empreses i entitats han col·laborat econòmicament amb el projecte de recerca sobre el càncer de còlon del GMOT i l'Hospital Comarcal d'Inca 

Dia: divendres, 18 de gener de 2019
Hora: 11 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma 

Tindrà lloc l'acte de reconeixement a les entitats que han donat suport econòmic al projecte de recerca CINUIB, de l'Hospital Comarcal d'Inca i la Universitat de les Illes Balears. Hi intervindran el Rector de la UIB, doctor Llorenç Huguet; la doctora Pilar Roca, investigadora principal del Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional (GMOT) de la UIB, i el doctor José Reyes, cap del Servei de l'Aparell Digestiu de l'Hospital Comarcal d'Inca. 

En representació de les entitats donants, hi seran presents el senyor Joan Antoni Fluxà, de Lotusse;  el senyor Pere Pascual, d'Inversions Pascual, i el batlle de Santa Eugènia, senyor Francesc Martorell.

Projecte Còlon-Inca-UIB

La UIB i l'Hospital Comarcal d'Inca varen posar en marxa una campanya de recaptació de fons, a través de l'Oficina Fundraising de la Universitat de les Illes Balears, per finançar el projecte CINUIB. El projecte uneix esforços d'investigadors clínics de l'Hospital Comarcal d'Inca (HCIN) i investigadors bàsics del Grup Multidisciplinari en Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears per dissenyar i desenvolupar un nou equip de diagnòstic no invasiu (determinació en femta) per al cribratge i diagnòstic precoç del càncer colorectal.

El càncer de còlon és el tipus de càncer més freqüent al conjunt de països occidentals, i les Illes Balears no en són una excepció: se n'hi diagnostiquen devers 800 casos cada any. Es tracta, per tant, d'una malaltia que té un impacte enorme en la nostra societat, la qual cosa justifica el desenvolupament de recursos per lluitar-hi.

El pronòstic dels casos està directament lligat a l'estadi en el moment del diagnòstic, de manera que, com més precoç sigui el diagnòstic, més bon pronòstic tindrà el pacient.

Fins al moment, l'element principal per a la detecció i resecció de les lesions del còlon és la colonoscòpia. És un procediment que té un elevat rendiment diagnòstic i terapèutic, però és invasiu i suposa costs importants. En el cas dels programes de cribratge poblacional actuals, s'utilitza com a element de cribratge, previ a l'endoscòpia, de la sang oculta en femta immunològica quantitativa, tècnica que té una taxa de positius del 7 per cent, però una presència de falsos positius i negatius. Així mateix, s'ha de tenir en compte que hi ha patologies no neoplàsiques que també provoquen positivitat d'aquesta tècnica (diverticulosi de còlon, malaltia inflamatòria intestinal, angiodisplàsies...).

Està àmpliament demostrat que la detecció precoç i resecció dels pòlips de còlon disminueix la incidència i la mortalitat per càncer colorectal fins a un 30 per cent en les poblacions en què s'han implementat programes de cribratge poblacional.

Davant aquesta situació, l'objectiu principal del projecte CINUIB és tractar de desenvolupar un sistema no invasiu, alternatiu als existents (sent la sang oculta en femta el referent principal), basat en la detecció de marcadors en femta, que permeti millorar la selecció dels pacients candidats a colonoscòpia, ja sigui per sospita clínica o en el context dels programes de cribratge de càncer colorectal. D'aquesta manera, es millora el rendiment dels procediments endoscòpics i dels programes de cribratge de càncer colorectal. 

Notícia relacionada

Data de l'esdeveniment: 18/01/2019

Data de publicació: 17/01/2019