Una nova força supramolecular

L’estudi dels investigadors del grup de recerca en Química Supramolecular s’ha publicat a la revista Angewandte Chemie International Edition 

Els investigadors Antoni Bauzà i Antoni Frontera, del grup de recerca en Química Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears han publicat recentment a Angewandte Chemie International Edition, una de les principals revistes en el camp de la química general, el fonament teòric d’una nova interacció no covalent que acull els elements més pesants del grup 18 a la taula periòdica i que els investigadors han anomenat aerogen bond. Aquesta interacció pertany a la família de les anomenades σ-hole interactions, les quals es troben fonamentades en una forta contribució electrostàtica.

Els investigadors del grup de Química Supramolecular creuen que aquesta interacció tindrà un gran impacte en el camp de la química preparativa dels composts de xenó, a més d’una aplicació més de tipus pedagògic, ja que es tracta del darrer tipus d’interacció basada en la química del σ-hole. Els resultats demostren que la fortalesa d’aquesta interacció és comparable a altres de molt més conegudes en l’àmbit de la química, com és l'enllaç d’hidrogen.

L’estudi s’ha realitzat en el marc del projecte de recerca «Supramolecular Chemistry Applied to the Design, Synthesis and Evaluation of Bioactive Compounds of Antiinflamatory, Antitumour or Antiparasitic Action», finançat en el marc del programa Consolider Ingenio 2010.

Chemistry World

La revista Chemistry World, publicada per la Royal Society of Chemistry del Regne Unit, també s'ha fet ressò del treball dels investigadors de la UIB, i n'ha publicat una ressenya.

 

Referència bibliogràfica

Bauzà, A. i Frontera, A. (2015). «Aerogen Bonding Interaction: A New Supramolecular Force?». Angewandte Chemie International Edition, doi: 10.1002/anie.201502571 

Data de publicació: 18/05/2015