Un videojoc per millorar la rehabilitació de les persones discapacitades

La tecnologia desenvolupada per un equip multidisciplinari de la Universitat de les Illes Balears serà transferida a les entitats ASPACE i ABDEM, perquè l’apliquin en les teràpies de manteniment dels usuaris a llarg termini 

Un equip multidisciplinari de la Universitat de les Illes Balears ha desenvolupat un videojoc per fer front a la desmotivació en les teràpies a llarg termini de persones discapacitades. El sistema creat pels investigadors dels departaments de Ciències Matemàtiques i Informàtica i d’Infermeria i Fisioteràpia aprofita l’efecte motivador dels videojocs per fer més efectives les teràpies de manteniment de persones discapacitades, que duren anys i en les quals es donen molts casos de desmotivació a causa dels exercicis repetitius i intensius que poden resultar avorrits amb el temps, i per la dificultat a l’hora de percebre les petites millores que s’assoleixen.

El videojoc desenvolupat té com a objectiu prevenir i mitigar la degradació de l’equilibri i el control postural. Per això, s’ha dissenyat de manera que els moviments que l’usuari ha de realitzar per interactuar amb el videojoc coincideixen amb els exercicis que es fan durant la teràpia, els quals consisteixen en exercicis d’orientació postural, de coordinació i de reforç de la musculatura del coll, l’esquena i les extremitats superiors. Aquest ús terapèutic del videojoc permet que els usuaris visquin els exercicis de rehabilitació com un entreteniment, convertint les sessions de teràpia en un moment d’oci agradable.

L’usuari se situa davant una pantalla en la qual es visualitza el videojoc i ha de fer diversos moviments per aconseguir tocar els objectes virtuals que hi apareixen i que no pot assolir si no canvia el seu centre d’equilibri. Els moviments de l’usuari es capturen mitjançant una videocàmera i s’analitzen  a través de tècniques de visió per ordinador, fent possible la interacció de l’usuari amb el videojoc. El sistema es pot adaptar als diferents nivells d’habilitats, interès o fatiga dels usuaris. A diferència d’altres sistemes, el videojoc creat pels investigadors de la UIB no fa necessari que l’usuari hagi de sostenir dispositius per poder fer ús del videojoc, quelcom essencial en persones amb dificultats de mobilitat.

El sistema s’ha desenvolupat amb la col·laboració de dues entitats de persones discapacitades, l’Associació de Paràlisi Cerebral (ASPACE) i l’Associació Balear d’Esclerosi Múltiple (ABDEM). Ara, mitjançant la signatura del conveni de transferència tecnològica, aquestes entitats podran disposar de la tecnologia desenvolupada pels investigadors de la UIB per millorar els efectes de les teràpies de rehabilitació dels seus usuaris. A canvi, els investigadors de la UIB tindran accés a les dades que es generin per l’ús d’aquesta tecnologia amb l’objectiu de continuar la recerca en aquest camp

Equip investigador

  • Dr. Xavier Varona Gómez, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  • Dr. Antoni Jaume i Capó, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  • Dr. Gabriel Moyà Alcover, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  • Sra. Paz Martínez Bueso, del Departament d’Infermeria i Fisioteràpia.

Projectes relacionats

  • Prototipos de interacción natural mediante interfaces enactivas basadas en entradas visuales (TIN 2007-67896). Ministeri d’Educació i Ciència.
  • Modelos de interacción basada en visión en interfaces gestuales (TIN 2010-16576). Ministeri d’Educació i Ciència.

Publicacions relacionades

  • Jaume-i-Capó, A.; Varona, J.; Perales, F. J. «Representation of human postures for vision-based gesture recognition in real-time». Proceedings of GW2007. LNAI 5085, PP. 102-107 (2009). DOI: 10.1007/978-3-540-92865-2_10
  • Jaume-i-Capó, A.; Varona, J.; Moyà-Alcover, G. «Interaction for rehabilitation». Proceedings Accessibility, Inclusion and Rehabilitation using Information Technologies. AIRtech 2011. (2011) pp.36-37.
  • Moyà-Alcover, G.; Jaume-i-Capó, A.; Varona, J.; Martínez-Bueso, P.; Mesejo Chiong, A. «Use of serious games for motivational balance rehabilitation of cerebral palsy patients». The proceedings of the 13rd international ACM SIGACCESS conference on computers and accessibility, (2011), pp. 297-298, DOI: 10.1145/2049536.2049615
  • Varona, J.; Jaume-i-Capó, A.; Gonzàlez, J.; Perales, F. J. «Toward natural interaction through visual recognition of body gestures in real-time». Interacting with computers (2009) 21 (1-2): 3-10, DOI: 10.1016/j.intcom.2008.10.001 

Temes relacionats

Data de publicació: 19/09/2013