Un projecte de l'investigador i alumne del Doctorat en Filologia i Filosofia Miquel Riera Font, becat pel CSIC

Miquel Riera Font, tècnic superior i alumne del Doctorat en Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears, col·laborador del grup de recerca sobre Filosofia Medieval i Moderna de la UIB, ha estat seleccionat com un dels guanyadors de les beques de recerca del projecte Jewish Cultures across Mediterranean Europe (CSIC-UCM).

El projecte multidisciplinari d’abast internacional Jewish Cultures across Mediterranean Europe (CSIC-UCM) es desenvolupa al Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i aprofundeix en l'estudi de la vida jueva en el passat i les seves repercussions en el present, la transmissió i mediació del coneixement i de la textualitat del judaisme i els usos i interpretacions de la cultura material jueva.

La proposta guardonada de Miquel Riera, titulada «Prefiguration and controversy of the Theory of Love as a power to act. Study of the main sources from Ibn Paqūda to Spinoza», se centra en l’estudi genealògic de conceptes i metàfores afins a les teories de l’amor diví en autors medievals i moderns, principalment d’origen sefardita, i la seva evolució en el trànsit cap a l’anomenada modernitat filosòfica.

Els resultats d’aquesta recerca, que es desenvoluparà a l’Institut de Llengües i Cultures del Mediterrani i el Pròxim Orient del CSIC, formen part de la tesi doctoral de Miquel Riera i estan igualment vinculats als projectes nacionals, en el quals participa, «Impronta de la espiritualidad hispánica del XVI sobre Casa de la Divinidad, de Cohen de Herrera (FFI2015-63921-P)» i la «Red Temática de Excelencia. Identidades converses desde el siglo XV al XVII. Descreimiento, asimilación, mística, nueva ortodòxia (Ref.: FFI2015-63921-P)» ambdós finançats pel Ministeri d’Economia i Competitivitat del Govern d’Espanya i dirigits pel doctor Miquel Beltrán Munar, del Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB. 

Data de publicació: 21/02/2018