Un exalumne haitià de la UIB impulsa un projecte de cooperació universitària al desenvolupament a Haití

Signatura d'un acord marc de col·laboració entre la UIB i la Universitat Estatal d'Haití 

Dia: dijous, 19 d'abril de 2018
Hora: 10 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma
 

Remsley Desravines va arribar el setembre de 2012 a la Universitat de les Illes Balears per cursar-hi el Màster Universitari en Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals. La seva estada va ser possible gràcies a una beca de la UIB en el marc d’un programa de la CRUE per ajudar els estudiants d’Haití després del terratrèmol que afectà la República l’any 2010.

Avui, Desravines és professor de la Universitat Estatal d'Haití i segueix col·laborant amb la UIB. Aquesta col·laboració ha pres forma amb la posada en marxa del projecte de cooperació universitària al desenvolupament Disseny d'una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'alta vulnerabilitat socioambiental. L'exemple de la comuna de Canaan (Haití).

Amb aquest projecte se seleccionaran, recopilaran i cartografiaran variables quantitatives sociodemogràfiques i ambientals que caracteritzin la zona d'estudi. També s'obtindrà informació qualitativa de la població resident i de la seva situació pre i postcanvi de residència. Amb tot, s'adquiriran els rudiments del funcionament d'un sistema de diagnòstic de vulnerabilitats i de la metodologia de gestió del risc de desastre de base comunitària. Tot plegat ha de permetre dissenyar una eina de diagnòstic i autoavaluació de projectes en zones d'alta vulnerabilitat socioambiental.

Aquest projecte es finança a través de la XIV Convocatòria d'ajuts per a projectes CUD  2017,que gestiona l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat de la UIB.

Per donar major suport a aquest projecte, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el Rector de la Universitat Estatal d'Haití, doctor Fritz Deshommes, han signat un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre les dues universitats. També han assistit a l'acte el vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable, doctor Antoni Aguiló, la doctora Joana M. Petrus, professora del Departament de Geografia de la UIB i responsable del projecte; el doctor Maurici Ruiz, director del Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció (SSIGT) de la UIB, el senyor Remsley Desravines, exalumne de la UIB i professor de la Universitat Estatal d'Haití; i dos professors més de la Universitat Estatal d'Haití, el senyor Claire Benoit Joseph i la senyora Rose-Laure Regis.

A més, amb aquest acord es fa possible la cooperació entre ambdues universitats, que es podrà materialitzar en l'intercanvi d'informació i publicacions, l'intercanvi de personal docent i investigador, l'organització de seminaris, col·loquis i simposis, la realització d'estudis d'investigació conjunts, i altres activitats de col·laboració en les àrees comunes entre totes dues universitats.

Notícia relacionada

Data de publicació: 19/04/2018