Un catió magnesi per frenar el bacteri de la tuberculosi

La recerca dels investigadors del  grup de Química Supramolecular de la UIB s’ha publicat a la revista Chemistry. A European Journal 

Un equip d’investigadors del grup de Química Supramolecular de la UIB ha demostrat el paper del catió magnesi (Mg2+) per potenciar l’acció de l’inhibidor d’un enzim relacionat amb la virulència dels bacteris de la família Mycobacterium tuberculosis, causants de la tuberculosi. El treball de Pere M. Deyà, Antoni Frontera, David Quiñonero i Antoni Bauzà s’ha publicat recentment a la prestigiosa revista científica Chemistry. A European Journal. 

Alguns bacteris, com ara els de la família Mycobacterium tuberculosis, tenen dos enzims que els permeten gaudir ràpidament de la font de carboni necessària per al seu desenvolupament mitjançant un conjunt de reaccions químiques que es coneixen com a glyoxylate shunt (o bypass del cicle de Krebs). Concretament, el glyoxylate shunt està format per l'enzim isocitrat-liasa (ICL), que transforma l'isocitrat en succinat i glioxilat, i per l'enzim malat-sintasa (GlcB), que s'encarrega de convertir el glioxilat en malat mitjançant una molècula d'acetil-CoA. 

El glyoxylate shunt fa un paper clau en la virulència dels bacteris de la família Mycobacterium tuberculosis, i per aquest motiu és considerat com una diana terapèutica de gran rellevància en el camp del desenvolupament de nous fàrmacs antituberculosos. Tant és així que recentment s’han desenvolupat fàrmacs efectius (in vitro) per a la tuberculosi que es basen en l’ús de fenildicetoàcids (PDKA) com a inhibidors de l’enzim GlcB. 

Ara, els investigadors de la UIB han determinat que un catió Mg2+ es troba localitzat al centre actiu del glyoylate shunt i que, en conseqüència, pot tenir un paper clau en la inhibició del procés de desenvolupament dels bacteris de la tuberculosi. Combinant l’anàlisi de les estructures de raigs X recentment publicades de complexos enzim-inhibidor (GlcB-PDKA) i mitjançant càlculs computacionals d’alt nivell, els investigador del grup de Química Supramolecular de la UIB han demostrat com el catió Mg2+ reforça la interacció anió-π que és la responsable de la inactivació de l'enzim GlcB, la qual cosa és vital durant el procés d’inhibició. 

Referència bibliogràfica:

Bauzà, A.; Quiñonero, D.; Deyà, P. M.; Frontera, A. «Long-Range Effects in Anion–π Interactions: Their Crucial Role in the Inhibition Mechanism of Mycobacterium Tuberculosis Malate Synthase». Chemistry-A European Journal, 2014, 20: 6985-6990, doi: 10.1002/chem.201304995 

Data de publicació: 12/06/2014