Tres investigadors del grup de Física Solar de la UIB publiquen un article a Living Reviews in Solar Physics sobre les oscil·lacions en les protuberàncies solars

Els investigadors del grup de recerca en Física Solar de la Universitat de les Illes Balears Iñigo Arregui, Ramon Oliver i Josep Lluís Ballester han publicat recentment un article de revisió a la prestigiosa revista científica internacional Living Reviews in Solar Physics. En el treball es revisa l’estat actual de la recerca sobre les oscil·lacions en les protuberàncies solars.

Les protuberàncies solars són núvols de plasma magnetitzat, fred, i dens que es formen a dins l’atmosfera del Sol, molt més calenta i menys densa. La seva formació, evolució i desaparició constitueixen un dels problemes importants i no resolts de la física solar. Un dels aspectes més interessants de la dinàmica de les protuberàncies és la presència d’oscil·lacions a la seva estructura. Aquestes oscil·lacions semblen produïdes per ones que es propaguen dins el plasma magnetitzat, i les comparacions entre els models teòrics de les oscil·lacions i les observacions han donat lloc al desenvolupament de la sismologia de protuberàncies. Aquesta tècnica, basada en la comparació entre teoria i observacions,  permet la determinació de paràmetres físics de les protuberàncies (camp magnètic, inhomogeneïtats de l’estructura, etc.) que no es poden determinar per mesures directes.

L’article dels investigadors de la UIB és el primer que un grup de recerca espanyol d’aquest àmbit de coneixement publica a Living Reviews in Solar Phyics. Aquesta revista només publica articles per encàrrec a investigadors internacionals capdavanters en una àrea de recerca. Es tracta, doncs, d’una revista de gran renom en el seu àmbit. El seu índex d’impacte s’ha fixat en 12,5 al Journal Citation Reports, la qual cosa la situa en el tercer lloc en el rànquing de revistes d’investigació d’astronomia i astrofísica.

La revista s’edita en línia, per la qual cosa el contingut del treball dels investigadors del grup de recerca en Física Solar es pot actualitzar de manera constant i, per tant, constitueix una referència permanent per aquesta temàtica.

Referència bibliogràfica

Arregui, I.; Oliver, R.; Ballester, J. L. (2012). «Prominence Oscillations». Living Reviews in Solar Physics, 9, 2. <http://www.livingreviews.org/lrsp-2012-2

Documents relacionats

Data de publicació: 23/07/2012