Signatura de l'acord de col·laboració amb Telco Net Balear, SL

Dia: divendres, 13 de maig de 2016
Hora: 12 hores
Lloc: Son Lledó, campus universitari, Palma  

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, doctor Llorenç Huguet, i el senyor Mauricio Socias, representant de Telco Net Balear, SL, han signat un acord marc de col·laboració per desenvolupar programes de cooperació en els camps de la docència, la recerca, la innovació i la transferència de coneixements, especialment en els àmbits de les ciutats intel·ligents, l’aplicació de les TIC al desplegament del concepte d’illa intel·ligent i el suport a les infraestructures de recerca i innovació basades en el model de xarxa intel·ligent SmartWi-Fi desenvolupada pel grup de treball SmartDestination/SmartCity de la UIB.

També hi han assistit el vicerector d’Innovació i Transferència, doctor Jordi Llabrés, i el doctor Bartomeu Alorda, professor del Departament de Física de la UIB. 

Data de l'esdeveniment: 13/05/2016

Data de publicació: 10/05/2016