Seminari a l'IFISC: Dynamics and Evolution of Biological and Social Networks


Dies: de dilluns, dia 18, a dimecres, dia 20 de febrer de 2008
Lloc: sala de seminaris de l'edifici cientificotècnic,
campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, Palma

Trenta-cinc especialistes de diversos camps de la física i la biologia participaran en el seminari Dynamics and Evolution of Biological and Social Networks, organitzat per membres de l'IFISC (Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, centre mixt entre el CSIC i la UIB).

L'objectiu del seminari interdisciplinari és actualitzar el progrés actual en el camp de la física dels sistemes complexos, sistemes que es troben entre el que és regular i el que és aleatori, el comportament dels quals no pot ser explicat mitjançant la suma de comportaments de les parts que els componen. Dit d'una altra manera, com a resultat de la interacció dels components, «emergeixen» propietats que no són d'aquests components sinó del sistema considerat globalment. El comportament d'aquests sistemes, doncs, no depèn del comportament de cada un dels elements sinó de la interacció d'aquests: s'autoorganitzen i s'adapten.

A partir de l'estudi de molts sistemes complexos s'han establert els últims anys models de xarxes en àmbits molts diversos: des de sistemes biològics (xarxes neuronals, proteiques, de relació predador/presa), fins a una gran diversitat de xarxes socials (d'amistat, d'usuaris de telefonia mòbil, de contactes empresarials, etc.), passant per xarxes tecnològiques, de comunicació (rutes aèries, Internet, sistema postal, etc.).

Data de publicació: 18/02/2008