Seminari: El crèdit i el sistema financer a Catalunya i al regne de Mallorca. Segles XIV-XV

Dies: dijous, 7, i divendres, 8 de febrer de 2008
Lloc: sala multiusos de l'edifici La Misericòrdia

Estudiar el paper del crèdit entre els particulars i especialment dins l'Administració municipal, tant de Catalunya com del regne de Mallorca, i l'Administració reial, és l'objectiu del seminari El crèdit i el sistema financer a Catalunya i al regne de Mallorca. Segles XIV-XV, que coordina el doctor Pau Cateura, catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta activitat s'organitza en el marc del projecte d'investigació del MEC HUM2006-0239 i hi participen destacats investigadors del CSIC de Barcelona com els doctors Manuel Sánchez, Pere Ortí, Albert Martí; especialistes universitaris com Jordi Morelló, de la UIB; i d'altres institucions insulars, com els doctors Carme Fernández, Pau Cateura, Lluís Tudela, Ricardo J. Navarro, Ricard Urgell, Antoni Mayol, Josep F. López Bonet, Jorge Maíz.

La matèria del seminari

Les societats medievals es mouen en un context econòmic contradictori, d'una banda, les exigències generades per l'expansió (les colonitzacions del segle XIII, els intercanvis mercantils), i de l'altra, la manca d'un volum monetari adient.

En aquest context es desenvolupa el crèdit, amb diferents modalitats, a curt termini i a llarg termini. Les administracions municipals gaudeixen de recursos regulars (els imposts indirectes i directes), però aquests recursos es mostren periòdicament insuficients en temps de conflictes i crisis, durant la primera meitat del segle XIV, per aquesta raó les esmentades institucions recorren al crèdit privat a curt termini.

La gestió del deute públic serà la gran assignatura financera de les administracions municipals des de mitjan segle XIV fins al final del segle XV. Diferents estratègies tractaran de disminuir el nexe entre imposts indirectes i deute: la reconversió dels violaris en censals morts, la reconversió del deute exterior en deute interior, els plans d'amortització, la rebaixa de les pensions etc.

Documents relacionats

Data de publicació: 07/02/2008