Seguiment automàtic de la fauna marina gràcies a la intel·ligència artificial

L'IMEDEA (CSIC-UIB) ha començat un projecte pilot per estudiar les poblacions de peixos utilitzant tècniques innovadores de càmeres submarines i algoritmes d'intel·ligència artificial. La generació massiva de dades ecològiques utilitzant aquestes tècniques ofereix una nova panoràmica en la sostenibilitat de diferents activitats, com la pesca en els espais de la Xarxa Natura 2000. 

Els espais protegits són àrees terrestres o marines específicament dedicades a la conservació de la naturalesa. Són àrees que exerceixen una funció clau per a la conservació dels ecosistemes i la supervivència de les espècies. La Xarxa Natura 2000 marina és una xarxa d'àrees protegides que té per objectiu assegurar la supervivència a llarg termini de la biodiversitat marina, fent compatible aquest objectiu amb el desenvolupament de l'activitat humana a la zona costanera.

L'Institut Mediterrani d'Estudi Avançats (IMEDEA, UIB-CSIC) és referent en l'anàlisi de les activitats recreatives en àrees protegides i en les interaccions entre el moviment dels peixos i el comportament humà. Recentment, l'IMEDEA (CSIC-UIB) ha començat el projecte AutoNatura2000dos, un projecte innovador que utilitza i desenvolupa eines noves per estudiar la població de peixos d'espècies explotades per la pesca recreativa en les zones protegides de la Xarxa Natura 2000 marina de les Illes Balears.

Intel·ligència artificial per estudiar les poblacions de peixos

El projecte AutoNatura2000dos proposa un monitoratge automàtic d'espècies vulnerables a la pesca aplicant les últimes tecnologies i models d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial i el desenvolupament d'algorismes d'aprenentatge profund (deep learning) són capaços de fer que els ordinadors puguin «aprendre» després d'un període d'entrenament i aprenentatge, i fer per si sols la identificació i el recompte de les espècies de peixos.

La conservació de la fauna marina ha començat a beneficiar-se de la intel·ligència artificial mitjançant el reconeixent automàtic d'espècies, la detecció d'activitats humanes, com la pesca o el monitoratge automàtic de captures procedents de la pesca. L'adquisició de grans quantitats d'imatges de peixos facilita l'aprenentatge de les màquines, que, una vegada «entrenades», permeten classificar de manera automàtica peixos, així com la seva abundància i grandària.

«Això permet encaminar-nos envers un monitoratge automàtic de la fauna marina, que permet dissenyar plans específics de gestió o anticipar els efectes del canvi climàtic», destaca el doctor Josep Alós, investigador principal del projecte.

Durant el desenvolupament del projecte, es col·loquen una sèrie de càmeres subaquàtiques en zones protegides de la Xarxa Natura 2000. Les càmeres estan proveïdes d'un esquer, que fa que els peixos s'hi acostin i, d’aquesta manera, es poden quantificar les espècies presents, la seva concentració i distribució. Aquestes imatges són classificades automàticament per un sistema prèviament entrenat amb imatges de peixos de diferents espècies. L'«entrenament» es fa amb una gran quantitat d'imatges, en les quals l'usuari informa el sistema de la localització i la classificació del peix. «Aquesta metodologia suposarà la generació massiva de dades ecològiques i una visió completament nova de la dinàmica dels peixos que poblen els nostres mars», destaca la doctora Arancha Llana, investigadora postdoctoral associada al projecte.

Impuls de la pesca recreativa mediambientalment i socialment sostenible

El projecte AutoNatura2000dos se centra en espècies presents en la Xarxa Natura 2000 i avaluarà l'estat de les espècies objectiu de pesca recreativa, com el raor (Xyrichtys novacula) i les seves espècies acompanyants.

En una primera fase desenvolupada pel projecte AutoNatura2000, l'IMEDEA (CSIC-UIB) va monitorar de manera automàtica, basant-se en imatges obtingudes per càmeres d'alta definició localitzades a la costa, el moviment dels vaixells de pesca.

Amb aquest segon projecte, AutoNatura2000dos, l'aplicació de la intel·ligència artificial al monitoratge de peixos pretén crear un sistema que permeti un monitoratge automàtic i autònom de l'estat de les poblacions de fauna de la Xarxa Natura 2000.

El projecte AutoNatura2000dos compta amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica, a través del programa Plenamar del Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP). El programa Plenamar pretén reforçar la sostenibilitat del sector pesquer i aqüícola, impulsant la col·laboració entre diferents organitzacions dedicades tant a la preservació dels ecosistemes marins com a garantir la sostenibilitat de les diferents activitats que s’hi duen a terme.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB) 

Data de publicació: 02/07/2019