Replantar el fons marí amb posidònia

L’IMEDEA (CSIC-UIB) i Red Eléctrica de España col·laboren en una iniciativa pionera per a la conservació de les praderies de Posidonia oceanica 

L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i Red Eléctrica de España fan a la badia de Santa Ponça, a Mallorca, la primera replantació de Posidonia oceanica en fons marins. Aquesta plantació es produeix després de la plantació experimental que es va fer a la badia de Talamanca, a Eivissa.

Aquesta actuació s’emmarca en el conveni subscrit l’any 2013 entre el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), del qual forma part l’IMEDEA, i Red Eléctrica de España, amb l’objectiu d’incidir en la conservació i millora de la Posidonia oceanica. Les colònies d’aquesta espècie formen praderies de gran valor ecològic per als ecosistemes marins de la Mediterrània.

L’aportació de Red Eléctrica de España és de 409.000 euros, que es destinaran al desenvolupament científic del projecte, al manteniment dels vivers de germinació i a la contractació de les àrees d’execució.

Aquesta iniciativa, que té com a objectiu fonamental aconseguir la repoblació de praderies de Posidonia oceanica, destaca pel seu caràcter absolutament pioner, atès que no hi ha cap precedent en l’ús de llavors i fragments germinats fora de la mar o en condicions de laboratori per a la seva implantació posterior en el medi natural.

Per això, es fa una recol·lecció de llavors i fragments de l’espècie per dur a terme el cultiu, en condicions de laboratori, en vivers ubicats al Centre d’Interpretació del Parc Natural de Cabrera, a la Colònia de Sant Jordi, i en cubetes submergides a la costa de Formentera. En ambdós casos, es controlen les condicions de l’aigua, la lluminositat i altres condicions per determinar la taxa de supervivència i procedir a les replantacions a la mar.

La metodologia i les conclusions que s’obtinguin d’aquesta experiència serviran per validar un projecte innovador i d’especial importància per a la recuperació i conservació de les praderies de posidònia.

Font: IMEDEA (CSIC-UIB)  

Data de publicació: 01/07/2015