Receptors capaços de formar complexos amb nucleòtids en aigua

Els investigadors del grup de Química Supramolecular de la UIB publiquen a Chemistry - A European Journal una recerca sobre la detecció de nucleòtids 

Els investigadors del grup de Química Supramolecular del Departament de Química Antoni Bauzà i Antoni Frontera, en col·laboració amb els investigadors de l’equip del professor Enrique García-España, de l’Institut de Ciència Molecular (ICMol) de la Universitat de València, han desenvolupat uns receptors que són capaços de formar complexos amb nucleòtids en aigua.

Els receptors estan construïts a partir de lligands del tipus Scorpiand. Les forces que estan implicades en el reconeixement molecular s’han estudiat mitjançant ressonància magnètica nuclear i càlculs teòrics del tipus DFT. Aquests receptors poden distingir selectivament i efectivament trifosfat de guanosina (GTP) de trifosfat d’adenosina (ATP).

La detecció de nucleòtids és d’una importància crucial, perquè són les unitats bàsiques en la síntesi d’àcids nucleics. Els receptors tipus Scorpiand funcionalitzats amb piridina o antracè formen complexos estables amb els nucleòtids en aigua. Experiments de fluorescència demostren que els receptors desenvolupats pels investigadors de la UIB i l’ICMol es poden fer servir com a sensors per distingir selectivament GTP d’ATP.

Aquest treball s’ha publicat recentment a la prestigiosa revista Chemistry - A European Journal.

Referència bibliogràfica:

Inclán, M., Albelda, M. T., Carbonell, E., Blasco, S., Bauzà, A., Frontera, A., García-España, E. «Molecular recognition of nucleotides in water by scorpiand-type receptors based on nucleobase discrimination». Chemistry - A European Journal. Vol. 20, Issue 13, p. 3730-3741, 24 de març de 2014. DOI: 10.1002/chem.201303861 

Documents relacionats

Data de publicació: 27/03/2014