Què hauria passat a Menorca si hi hagués connexió elèctrica submarina?

Els investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB) analitzen les conseqüències que hauria tingut el tall de subministrament elèctric a Menorca si el cable submarí amb Mallorca estigués operatiu 

Un equip d'investigadors de l'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB) han simulat quines haurien estat les conseqüències del tall de les línies elèctriques afectades pel cap de fibló que va sacsejar Menorca el passat 28 d'octubre si el cable submarí que ha de connectar la xarxa elèctrica de Mallorca amb la de Menorca hagués estat operatiu.

Segons les simulacions realitzades, la probabilitat de sofrir una apagada es reduiria considerablement. Curiosament, l'existència d'efectes de cascada a les xarxes elèctriques mostra que en el 8 per cent dels casos la interconnexió submarina hauria pogut propagar la pertorbació del sistema a l’illa de Mallorca, i hauria causat una apagada encara més gran en termes de potència i nombre d'usuaris afectats. 

El model proposat pels investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB) estima que, si el cable submarí entre cala Mesquida (Mallorca) i cala en Bosc (Menorca) ja hagués estat operatiu, un tall simultani de les línies de Dragonera al Mercadal i de Dragonera a Ciutadella hauria ocasionat una apagada significativa només en un 40 per cent dels casos.

D'aquest 40 per cent de casos en què hi hauria hagut apagada amb el cable d'interconnexió operatiu, els investigadors assenyalen que en un 71 per cent de les simulacions fetes l'impacte de l'apagada, en termes de potència i d'usuaris afectats, s'hauria reduït a menys de la meitat respecte de la situació en què el cable submarí no està operatiu. En canvi, en el 21 per cent de les simulacions l'apagada hauria tingut un impacte similar.

Finalment, i de forma significativa, en el 8 per cent restant de les simulacions que han donat lloc a una apagada amb el cable operatiu, l'impacte és clarament superior, i el tall de subministrament es propagaria també a l'illa de Mallorca. Aquest efecte s'emmarca en les fallades en cascada: en sistemes altament interconnectats hi pot haver fallades sistèmiques. En aquest últim cas, malgrat que l'apagada tindria una envergadura més gran, el subministrament a la zona oest de Menorca es podria haver restablert en un període de temps molt més breu, atès que a Mallorca no hi hauria línies destruïdes.

És a dir, segons les simulacions fetes pels investigadors de l'IFISC (CSIC-UIB), el cable submarí hauria pogut reduir enormement l'impacte que el tall elèctric ha tingut sobre els usuaris de l'illa de Menorca. Però no es pot descartar que l'apagada s'hagués propagat en cascada a l'illa de Mallorca i hagués afectat més gent, encara que probablement aquest impacte hauria estat per un lapse de temps més breu, a causa de la major facilitat per restablir el servei.

Aquest estudi l’han realitzat els investigadors Damià Gomila i Pere Colet (IFISC, CSIC-UIB) i Benjamí Carreras (científic menorquí i professor honorífic de la Universitat Carlos III, Madrid).  

Data de publicació: 31/10/2018