Presentació del decret que regula els complements addicionals que incentiven l'activitat del personal docent i investigador de la UIB

Dia: dijous, 28 de febrer de 2008
Hora: 12 h
Lloc: sala de juntes, Conselleria d'Educació i Cultura,
c/ Capità Salom, 29. Palma

La doctora Francesca Garcias, directora general d'Universitat, i el doctor Antoni Llull, vicerector de Planificació Economicoadministrativa de la Universitat de les Illes Balears, han informat els mitjans de comunicació sobre el contingut del primer decret que regula els complements addicionals que incentiven l'activitat del personal docent i investigador de la UIB, decret que aprovà el Consell de Govern del Govern de les Illes Balears del dia 22 de febrer.

La Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura destinarà el 2008 al voltant de 3,6 milions d'euros al pagament dels complements addicionals que incentiven l'activitat del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears, tant funcionari com contractat.

Aquesta quantia, que es calcula que beneficiarà 500 docents i investigadors de la UIB, implica un augment significatiu respecte a 2007, quan es varen destinar a aquest concepte 2.894.467 euros.

Aquests complements tenen com a objectiu incentivar i estimular l'increment qualitatiu de l'activitat docent, investigadora, de desenvolupament tecnològic i de transferència de coneixements del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears.

Més informació

Documents relacionats

Data de publicació: 28/02/2008