Presentació de l'«Anuari de l'Educació. Illes Balears, 2019»

S’impartirà la conferència «Avaluar la competència, avaluar per ser més competent», a càrrec de la catedràtica honorària de Didàctica de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona doctora Neus Sanmartí 

Dia: dimecres, 4 de desembre de 2019
Hora: 19 hores
Lloc: sala d’actes de la Cambra de Comerç de Mallorca, carrer de l’Estudi General, 7, Palma

 

Tindrà lloc l’acte de presentació de l’«Anuari de l’Educació. Illes Balears, 2019». L’Anuari és el resultat d’un conveni de col·laboració entre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la Universitat de les Illes Balears a través de la iniciativa del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES).

Hi intervindran el president de la Fundació Guillem Cifre de Colonya, senyor Josep Antoni Cifre; la professora de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears i coordinadora de l’Anuari de l’Educació doctora Margalida Vives; el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, doctor Jordi Llabrés; i el conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears, doctor Martí March.

Finalment, la catedràtica honorària de Didàctica de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona doctora Neus Sanmartí impartirà la conferència «Avaluar la competència, avaluar per ser més competent».

L'Anuari de l'Educació: una mirada reflexiva als reptes educatius de les Illes Balears

La comunitat educativa i tota la societat de les Illes han de disposar d’indicadors que posin de manifest l’estat de l’educació a les Balears. Aquest és i ha estat l’objectiu de l’Anuari en les setze edicions.

Els vint-i-nou capítols de l’edició d’enguany recullen, amb una mirada pluridisciplinària, aspectes cabdals de la realitat educativa illenca: l’educació inclusiva, l’avaluació per competències, l’autonomia de centres, l’educació infantil, l’anàlisi de les necessitats de l’alumnat estranger, entre d’altres.

Tot plegat s’emmarca en un plantejament que vol parar atenció a tots els nivells educatius, no solament als obligatoris, i compta amb aportacions tant de l’educació pública com de la concertada. A més, recull tant aportacions escolars com experiències socioeducatives, i estudia la realitat de cada una de les illes.

L’edició de 2019 dedica una atenció preferent a la innovació pedagògica (vuit capítols) i al paper de les famílies en l’educació (quatre capítols).

En el cas de la innovació pedagògica, els canvis a la societat del coneixement impliquen que les propostes educatives han de trobar maneres més efectives i dinàmiques d’educar. L’Anuari d’enguany recull exemples d’experiències innovadores a Eivissa, Menorca i Mallorca sobre educació emocional, treball en equip, alfabetització digital, educació artística, mètodes globalitzats o centrats en els continguts i no en les assignatures, entre d’altres.

En el cas de les famílies, canvien molt i també evoluciona molt la relació que mantenen amb l’escola. Per això, és important conèixer-ne els drets i deures en l’entorn escolar, tot promovent una interacció entre la família i l’escola més horitzontal. En aquest sentit, trobam un capítol dedicat a la normativa, a la funció dels consells escolars i de les associacions de mares i pares. També n’hi ha un d’específic sobre les associacions de mares i pares, perquè són un actor clau de la participació de les famílies amb els centres. D’una banda, en recullen les necessitats i demandes i les representen als òrgans de participació escolar. D’altra banda, ajuden a la conciliació familiar i laboral a través de serveis com ara les escoles matineres, menjadors escolars, activitats extraescolars o materials escolars.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 04/12/2019

Data de publicaciˇ: 02/12/2019