Premi per a un alumne de doctorat de la UIB

L'investigador Antoni Bauzà ha estat guardonat al 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications 

L'investigador del grup de recerca en Química Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears Antoni Bauzà Riera ha estat guardonat amb el premi a la millor presentació de pòster d'un alumne de doctorat al 10th Congress on Electronic Structure: Principles and Applications, que ha tingut lloc del 28 de juny a l'1 de juliol a Castelló.

El treball presentat per Antoni Bauzà i el director de la seva tesi, el doctor Antoni Frontera, se centra en dues noves interaccions no covalents: els enllaços aerogens i els enllaços tetrel.

Les interaccions no covalents fan un paper important en diversos camps de la química moderna. Per exemple, interaccions clàssiques i ben conegudes com ara els enllaços d'hidrogen i els apilaments π-π i catió-π han estat reconeguts com a importants contribucions en els àmbits de la química supramolecular, el reconeixement molecular i la ciència dels materials. Recentment, ha emergit un nou grup d'interaccions no covalents no convencionals, que implica els elements del bloc p de la taula periòdica. Aquestes interaccions són els pilars de l'anomenada química de les interaccions σ-hole i inclouen les interaccions entre àtoms del grups V, VI i VII de la taula periòdica que aporten el σ-hole (acceptors d’electrons) i nucleòfils (donadors d'electrons).

Recentment, els enllaços anomenats aerogens (corresponents al grup dels gasos nobles) i tetrels (corresponents al grup del carboni) han emergit com a noves forces supramoleculars que completen la família de les interaccions σ-hole, les quals inclouen els elements dels grups IV i VIII respectivament. En pocs anys, les interaccions tetrel han assolit un important reconeixement entre la comunitat científica i fan un paper important en la química d'estat sòlid i els sensors moleculars. Les seves aplicacions en la biologia encara s'han d'explorar, atès que el carboni és l'àtom del grup tetrel més abundant en la biologia i podria regular alguns processos biològics rellevants a través d'aquest tipus d'interaccions. Pel que fa a les interaccions que impliquen aerogens com a donador de σ-hole, la seva principal línia de recerca se centra en els derivats del xenó i la seva estructura en estat sòlid.  

Data de publicació: 26/07/2016