Passa endavant cap a un tractament per a la malaltia de Chagas

Un grup d’investigadors de la UIB i de la Universitat de Granada desenvolupen un compost bioactiu contra una malaltia “oblidada” que afecta 10 milions de persones arreu del món 

Un equip d’investigadors del grup de recerca en Química Supramolecular de la Universitat de les Illes Balears han publicat recentment un article a la revista Journal of Medicinal Chemistry en el qual proposen un compost bioactiu eficaç contra la malaltia de Chagas. El treball s’ha fet en col·laboració amb investigadors del Departament de Parasitologia de la Universitat de Granada.

La recerca dels investigadors de la UIB i de la Universitat de Granada té com a objectiu final el desenvolupament d’un fàrmac de baix cost que sigui efectiu per tractar la malaltia de Chagas.

El mal de Chagas

La malaltia de Chagas afecta al voltant de deu milions de persones arreu del món i unes 70.000 persones a Espanya. La causa de la malaltia és un paràsit anomenat Trypanosoma Cruzi, que es transmet mitjançant la picada d’una xinxa. La infecció té una fase aguda inicial, de símptomes lleus, i una fase crònica, en la qual els afectats poden patir alteracions cardíaques, digestives i neurològiques greus a mesura que el paràsit s’allotja en el cor, l’esòfag i el còlon i en danya els teixits.

L’Organització Mundial de la Salut considera el mal de Chagas una malaltia “oblidada” per la qual, ara per ara, no hi ha cap tractament satisfactori. Les teràpies actuals, si bé s’han demostrat eficaces en la fase aguda de la malaltia, encara tenen un baix índex terapèutic i una toxicitat elevada per al pacient, que pot comportar efectes secundaris no desitjats. A més, la resistència creixent dels paràsits a aquestes teràpies, així com la dificultat de complir el tractament a causa de complexos protocols, i els preus elevats que les fan inassequibles per a les poblacions més desafavorides, exigeixen un esforç de la comunitat científica per trobar nous tractaments per a la malaltia.

Un compost per fer-hi front

Els investigadors de la UIB han sintetitzat un compost de base esquaramida que resulta efectiu per eliminar les formes intracel·lular i extracel·lulars del paràsit, al mateix temps que presenta una toxicitat molt baixa envers cèl·lules sanes, segons han demostrat els estudis realitzats pels investigadors de la Universitat de Granada sobre models animals.

Consolider Ingenio 2010

Els resultats assolits s’emmarquen en el projecte de recerca “Supramolecular Chemistry applied to the Design, Synthesis and Evaluation of Bioactive Compounds of Anti-inflammatory, Anti-tumour or Anti-parasitic Action”, que té com a objectiu desenvolupar  nous composts bioactius que en un futur podrien arribar a convertir-se en fàrmacs amb propietats antiinflamatòries, antitumorals i antiparasitàries. El projecte ha estat finançat en el marc del programa estatal Consolider Ingenio 2010, que impulsa la recerca científica de primer nivell a través del finançament d'actuacions de gran envergadura i durada per a grups, centres i consorcis públics de recerca que destaquin per la seva excel·lència.

Referència bibliogràfica:

F. Olmo, C. Rotger, I. Ramírez-Macías, L. Martínez, C. Marín, L. Carreras, K. Urbanová, M. Vega, G. Chaves-Lemaur, A. Sampedro, M. J. Rosales, M. Sánchez-Moreno, A. Costa. (2014). «Synthesis and Biological Evaluation of N,N′-Squaramides with High in Vivo Efficacy and Low Toxicity: Toward a Low-Cost Drug against Chagas Disease». Journal of Medicinal Chemistry, DOI: 10.1021/jm4017015 

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 05/02/2014

Data de publicació: 05/02/2014