Matemàtiques per extreure informació d'imatges biomèdiques

La tesi doctoral de Pedro Bibiloni desenvolupa diversos algorismes de processament d'imatges per ajudar en el diagnòstic de diverses patologies 

Gràcies als avanços tecnològics en la capacitat de computació, el processament d'imatges està prenent importància, a mesura que problemes abans considerats inassequibles deixen de ser-ho. En la tesi doctoral de Pedro Bibiloni Serrano, defensada a la Universitat de les Illes Balears, es desenvolupen diversos algorismes de processament d'imatges per extreure informació d'imatges biomèdiques, útil com a ajuda al diagnòstic.

En particular, s'afronta, d’una banda, la segmentació de la xarxa vascular en imatges de la retina, que resulta d’interès per al diagnòstic del glaucoma o de la retinopatia diabètica, i d’altra, l'eliminació de pèls en imatges de lesions dèrmiques com a passa prèvia per millorar la detecció d’aquestes lesions, entre aquestes els melanomes.

Per fer-ho, s'utilitzen operadors d'una eina matemàtica, la morfologia matemàtica borrosa, per transformar imatges en color. Aquests són operadors interpretables, fet que suposa un avantatge fonamental per al disseny de sistemes d'ajuda a la diagnosi que proporcionen informació al facultatiu: en aquests, els arguments per arribar a una conclusió són tan importants com la mateixa conclusió.

Aquesta tesi, desenvolupada gràcies al suport econòmic de la Conselleria d'Educació i Universitat, dins del grup de recerca Soft Computing, Processament d'Imatges i Agregació (SCOPIA) de la UIB i del projecte TIN2016-75404-P, pretén apropar el camp de la tecnologia al camp d'aplicació biosanitari.

Els operadors desenvolupats són una extensió comprensible de la morfologia matemàtica borrosa, que permeten extreure informació d'imatges basant-se en característiques d’ús clínic habitual. Les dues aplicacions s'han afrontat amb aquesta idea, i s’han obtingut resultats satisfactoris amb mètodes que segueixen una estratègia fàcilment explicable. Finalment, s'han estudiat conjuntament diferents tasques, agrupades sota el nom de detecció d'objectes curvilinis, i s’ha demostrat que és possible i efectiu reaprofitar les mateixes estratègies en distintes aplicacions basades en la detecció d’aquests objectes.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Curvilinear Object Detection with Fuzzy Mathematical Morphology for Grayscale and Color Medical Imagery
  • Autor: Pedro Bibiloni Serrano
  • Programa de doctorat: Tecnologia de la Informació i les Comunicacions
  • Directors: Manuel González Hidalgo i Sebastià Massanet Massanet 

Data de publicació: 07/11/2018