L'oferta de postgrau de la UIB: un camí cap a la internacionalització

El Centre d’Estudis de Postgrau i l’Escola de Doctorat aposten per les dobles titulacions i les cotuteles internacionals. L'oferta de titulacions oficials de postgrau de la UIB atreu cada any un nombre més gran d'estudiants d'altres països, i un de cada set alumnes de màster i doctorat de la UIB són estrangers

La internacionalització és una prioritat fonamental de les universitats espanyoles, i la Universitat de les Illes Balears no n’és una excepció. La globalització és un fet, i la Universitat té l’obligació de formar les noves generacions per tal que puguin ser competitives en el marc d’un mercat laboral caracteritzat per la deslocalització, la competitivitat i el plurilingüisme.

Un factor fonamental d’internacionalització en el cas de les universitats és la captació de talent estranger, i això ha d’incloure necessàriament alumnat d’altres països. En aquest sentit, els estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears han esdevingut un important pol d'atracció d'alumnes estrangers. Segons les dades disponibles, el curs 2016-17, hi ha matriculats en els estudis de màster oficials de la UIB un total de 101 alumnes estrangers, la qual cosa representa un 12,98 per cent dels 778 alumnes d'aquestes titulacions. En el cas dels estudis de doctorat, el percentatge d'alumnes estrangers arriba al 16,17 per cent: 280 dels 1731 alumnes que cursen un doctorat a la UIB tenen nacionalitat estrangera. Aquestes xifres són superiors als percentatges d'alumnes estrangers que hi ha en els estudis de grau, en els quals el 5,51 per cent dels alumnes són de nacionalitat estrangera (603 de 10.929). Les xifres totals mostren que un 6,82 per cent dels alumnes de la UIB (984 de 14.422) són estrangers. 

Dobles titulacions i cotuteles cap a la internacionalització

L'increment del nombre d'alumnes estrangers s'ha de relacionar amb la bona posició que la UIB ha consolidat els darrers anys en diferents rànquings com a universitat de prestigi en la recerca i amb un fort impacte internacional. També hi ha fet un paper important l'oferta d’estudis de doble titulació de màster i de doctorat (cotutela internacional). Aquests estudis impliquen la realització i l’obtenció simultània d'un màster universitari o un doctorat entre la UIB i una altra universitat o institució acadèmica superior d’un altre país. El propòsit d'aquests programes de doble titulació és potenciar la cooperació entre la UIB i les restants universitats en matèria d’educació superior al nivell de postgrau, i posar a l’abast del nostre alumnat un valor afegit d’internacionalització i, per tant, de qualitat, que es tradueix en estades en una universitat estrangera, accés a una oferta formativa complementària i la codirecció de treballs de recerca (treballs de fi de màster i tesis doctorals) per part de dos experts de dos països diferents, amb l’enriquiment que tot això de ben segur suposa. La UIB fomenta la participació de l’alumnat en aquests programes formatius internacionalitzats mitjançant ajuts econòmics que es poden obtenir gràcies al Programa d'impuls i internacionalització per a estudis de postgrau de la Universitat de les Illes Balears.
El curs acadèmic 2016-17, la UIB ha incorporat a la seva oferta d'estudis de doble titulació el Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes, que s'imparteix amb la Universitat Pavel Josep Safárik de Košice (Eslovàquia). Així, els estudis de doble titulació de màster i doctorat que s'ofereixen aquest curs són:

Estudis amb doble titulació

Universitats participants

Màster Universitari - Economia del Turisme i Medi Ambient
Màster Universitari - Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Màster Universitari - Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió
Màster Universitari - Ciència i Tecnologia Química
Màster Universitari - Llengües i Literatures Modernes
Doctorat de Ciència i Tecnologia Química
Doctorat de Ciència i Tecnologia Química

Aquestes dades, però, no són les úniques que reflecteixen el grau d'internacionalització de la UIB. Els darrers anys també s'ha incrementat progressivament el nombre d'alumnes que opten per algun dels diversos programes de mobilitat que permeten fer una part dels estudis en una universitat diferent (SICUE, ERASMUS+, EUROWEB, ISEP, Beques Santander, CIIE, CINDA o Averroès), tant en el cas dels alumnes d'altres universitats que trien la UIB per fer una part del seu itinerari acadèmic, com en el cas dels alumnes de la UIB que fan estades temporals en altres universitats. Aquests programes de mobilitat els gestiona el Servei de Relacions Internacionals.

Notícies relacionades

Data de publicació: 05/04/2017