L'impacte de l'impost de turisme sostenible sobre les estades turístiques

Un estudi de la UIB estima que la introducció d'aquest impost reduiria el nombre total d'estades turístiques entre el 0,4 i el 0,8 per cent 

El Govern de les Illes Balears va aprovar la creació de l'impost sobre turisme sostenible, que des de l'1 de juliol de 2016 grava les estades en allotjaments turístics de les Illes Balears. Malgrat que la repercussió real d'aquest impost encara no s'ha pogut avaluar, un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha dut a terme una estimació de quin podria ser l'impacte que l'impost tindria sobre les estades turístiques. El treball dels doctors Jaume Rosselló i Andreu Sansó, del Departament d'Economia Aplicada, que es va presentar en el marc de les «Jornades de debats per iniciar una reflexió estratègica dins el marc de la recerca i innovació per a la sostenibilitat», conclou que l'aplicació de l'impost podria fer que el nombre total d'estades turístiques es reduís entre el 0,4 i el 0,8 per cent.

L'estudi pren el nombre d'estades turístiques com a referència de la demanda turística, això és el nombre de turistes multiplicat per l'estada mitjana, de manera que l'efecte estimat de l'aplicació de l'impost es calcula sobre aquesta dada global, sense que els investigadors facin explícit si la reducció de la demanda vindrà per una reducció del nombre de turistes o per una reducció en l'estada mitjana.

El treball s'ha fet sobre les estadístiques d'estades turístiques de l'any 2014, atès que el 2015 hi va haver una canvi metodològic en l’enquesta, i té en consideració aspectes com ara que el 81,8 per cent dels turistes es varen allotjar en establiments de mercat, de manera que el 18,2 per cent restant ho va fer en allotjaments que no estan sotmesos al pagament de l'impost. A més, també es considera que l'aplicació de l'impost no és homogènia, perquè hi ha quotes diferents per als distints tipus d'establiment turístic i perquè també s'estableixen diverses excepcions. Així i tot, els investigadors assumeixen que el 90 per cent de les estades dutes a terme en establiments de mercat serà objecte del pagament de l’impost, i que la quota mitjana serà d'1,25 euros en temporada alta (de maig a octubre) i de 0,62 euros en temporada baixa (de novembre a abril).

Així, a partir del nombre d'estades turístiques totals (111,3 milions), es consideren únicament les efectuades en establiments de mercat (91 milions) i, entre aquestes, es duu a terme el supòsit que el 90 per cent no estaran exemptes de pagar l'impost (81,9 milions). A partir d'aquesta xifra, es té en compte que el 85,7 per cent de les estades (70,2 milions) es duen a terme entre els mesos de maig i octubre (període no bonificat i, per tant, amb una quota mitjana d'1,25 euros), mentre que un 14,3 per cent (11,7 milions) es duen a terme entre els mesos de novembre i abril (període bonificat, amb una quota de 0,62 euros). Si s'agafa com a referència una despesa mitjana per turista i dia de 108 euros, ambdues quotes corresponents  als períodes bonificat i no bonificat representen un increment de preus de l'1,25 per cent i del 0,6 per cent respectivament.

Els investigadors estimen que aquest increment de preus es traduiria en una pèrdua d'estades anuals entre les 405.593 i les 811.187, la qual cosa suposa un descens entre el 0,5 i l'1 per cent de les estades en establiments de mercat i un descens entre el 0,4 i el 0,8 per cent del nombre d'estades turístiques totals.  

Documents relacionats

Data de publicació: 27/10/2016