Les competències clau per a la inserció laboral dels esportistes d'elit

Un projecte europeu coordinat per la UIB assenyala que el treball en equip, la disciplina, la seguretat i l'ètica del treball són les competències transversals més útils per a la inserció laboral dels esportistes professionals

Al llarg de la seva trajectòria esportiva, els atletes professionals adquireixen, entrenen i milloren un seguit d'habilitats i de competències que són essencials per assolir l'alt rendiment que requereix la competició d'elit. Alhora, algunes d'aquestes competències són també essencials per aconseguir un acompliment professional òptim i estan altament valorades pel mercat de treball.

Malgrat això, la retirada dels esportistes professionals i la seva entrada en el món laboral no sempre és un camí senzill. L'elevat grau de dedicació que exigeixen les carreres esportives professionals fan que, en la majoria dels casos, els esportistes abandonin els estudis o no disposin de formació paral·lela al pla esportiu. A més, en molts casos, la retirada és sobrevinguda, la qual cosa fa que sigui més probable que aquests esportistes d'elit pateixin trastorns emocionals i socials. Tot plegat fa que, massa sovint, el final de la carrera esportiva sigui traumàtica.

Amb l'objectiu d'evitar els fracassos professionals i problemes psicologicosocials que en molts casos s'han detectat en els esportistes d'elit un cop deixen enrere la pràctica esportiva, el projecte europeu ELIT-in ha intentat esbrinar quines són les habilitats i competències personals més valorades, tant pels mateixos esportistes com pels ocupadors, i que poden ajudar a culminar amb èxit la transició des de la pràctica esportiva professional al món laboral.

En un estudi recent, en el qual han participat 280 atletes professionals de diferents disciplines de 9 països i 55 ocupadors de 4 països i 55 empreses diferents, els investigadors conclouen que el treball en equip, la disciplina, la seguretat i l'ètica del treball són les competències i habilitats que tant els esportistes com els ocupadors coincideixen a assenyalar com a essencials. En canvi, el coneixement de llengües, la transculturalitat i la visió global del negoci són assenyalades com les menys importants per ambdós col·lectius.

Des de la perspectiva dels atletes, a la disciplina i al treball en equip, s'hi afegeixen la responsabilitat personal i la competitivitat personal com a competències més importants, mentre que l'ús de les xarxes socials se suma a les considerades menys importants.

Per als ocupadors, en canvi, la màxima importància s'atorga a la persistència, la tolerància i la disciplina. I situen la transculturalitat i la comunicació verbal i escrita entre les menys importants.

El projecte ELIT-in (Integration of elit athletes into the labour market through the valorization of their transversal competences), que coordina la Universitat de les Illes Balears, l'ha finançat la Unió Europea a través del programa Erasmus+ Esport. Hi han participat els doctors Alexandre Garcia Mas i Francesc Xavier Ponseti Verdaguer, investigadors del Grup d'Investigació en Ciències de l'Activitat Física i Esportiva (GICAFE) de la Universitat de les Illes Balears.

En el marc d'aquest mateix estudi, l'objectiu dels investigadors és elaborar una guia de bones pràctiques sobre la valoració i el reconeixement de les competències transversals i, posteriorment, dissenyar un pla formatiu mitjançant diferents tallers. Amb els resultats de tot plegat, l'objectiu final és elaborar una proposta d'estàndard europeu per a la valoració de les competències adquirides pels atletes al llarg de les seves carreres esportives.

D'aquesta manera, el projecte ELIT-in s'emmarca en l'objectiu específic de la promoció de carreres duals d'atletes, sent el seu principal objectiu treballar, a través d'un enfocament innovador, per al reconeixement de competències transversals adquirides per atletes d'alt rendiment al llarg de la seva carrera, i posar-los en valor com a factor diferencial per accedir al mercat de treball amb plena garantia una vegada que hagin acabat la carrera esportiva.

Els resultats d'aquest projecte es presentaran en la reunió final, que tindrà lloc a Palma durant el mes de juny de l'any 2020. Es preveu que hi assisteixin els membres de les dotze institucions europees que participen en el projecte: la Federació Andalusa de Natació, la Fundació del Sevilla Club de Futbol, la Federació Portuguesa de Natació, la Fundació de l'Esport de Portugal, la Unió de Federacions Esportives de Lituània, el Comitè Olímpic de Bòsnia i Hercegovina, el Centre Esportiu Italià, l'associació ICSS Europe, l'associació Sport and Citizenship, el club Greater Manchester Community Basketball, la Universitat de Ljubljana i la Universitat de les Illes Balears.  

Data de publicació: 06/11/2019