L'accés a les pantalles rebaixa l'edat d'inici al consum de pornografia als 8 anys

Un estudi de la Universitat de les Illes Balears analitza l'impacte de la nova pornografia sobre els adolescents i joves d'Espanya 

La nova pornografia, distribuïda per Internet, té un impacte de cada vegada més rellevant en les relacions interpersonals dels adolescents i els joves. La seva presència s'ha normalitzat per a la majoria de la població occidental, especialment per a la població masculina, i n’ha augmentat l'oferta i la demanda, per la qual cosa s'han generat efectes importants en els consumidors habituals.

D'entrada, l'edat de començament del consum de pornografia se situa en els vuit anys, segons un estudi de la Universitat de les Illes Balears liderat pels doctors Lluís Ballester i Carmen Orte, professors del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, i membres del Grup d'Investigació i Formació Social i Educativa (GIFES), amb el suport de Red Jóvenes e Inclusión.

En el treball Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, els investigadors determinen les dimensions i les característiques dels impactes de la nova pornografia sobre els adolescents i joves a Espanya, i comproven les semblances i diferències del patró observat a l'Estat i la realitat de les set comunitats autònomes estudiades.

Els resultats mostren que la familiaritat amb les pantalles i amb les cerques a Internet han facilitat que les edats de començament del consum de pornografia siguin molt prematures. Els homes són els grans consumidors de la pornografia i, de la mateixa manera, els impactes de la pornografia són molt més importants en els homes que en les dones, tant per la freqüència d'ús com pels efectes cercats (masturbació) o per les conseqüències sobre les relacions interpersonals. El consum de pornografia produeix impactes destacats sobre la imatge dels homes i les dones, així com un augment de la vulnerabilitat a les pràctiques no normatives o de risc (consum de prostitució).  

Data de publicació: 10/06/2019