La riquesa de l'obra gràfica de Xam

La tesi doctoral d’Alejandro Ysasi treu a la llum les estampes i les matrius, i a la vegada estableix l’evolució artística de l’artista mallorquí Pere Quetglas Ferrer 

La tesi doctoral d’Alejandro Ysasi Alonso, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és una aproximació a l’obra gràfica, estampes i matrius, de l’artista mallorquí Pere Quetglas Ferrer (Palma, 1915-2001), conegut amb el pseudònim de Xam.  La tesi l’ha dirigida la doctora Catalina Cantarellas Camps, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Xam es va exercitar en la caricatura, el dibuix, el cartell, el gravat xilogràfic, la pintura, els monotips, la serigrafia i el gravat calcogràfic, i en la seva obra s’hi reflecteixen les transformacions socials, econòmiques i tecnològiques del segle XX. Del conjunt de la seva producció, l’investigador s’ha centrat en l’obra gràfica produïda entre 1944, any en el qual es pot datar la primera xilografia, i 2001, any de la seva mort i en el qual va fer la seva darrera litografia.

La recerca s’insereix en un àmbit sense tradició immediata sobre l’obra gràfica a Mallorca, pràcticament desapareguda amb el tancament de la impremta Guasp l’any 1958. L’investigador ha inventariat i catalogat l’obra gràfica de Xam, com a primera passa per dur a terme l’anàlisi de les estampes i matrius de l’artista, sobre les quals es comptava únicament amb aportacions molt puntuals i nul·les, respectivament. De fet, les creacions de Xam en aquests àmbits eren pràcticament desconegudes.

A partir de la catalogació, Alejandro Ysasi ha corroborat i analitzat l’execució de 417 matrius xilogràfiques i 505 estampes, 6 monotips, dels quals se n’han localitzat 2, 27 làmines calcogràfiques i 70 estampes, 2 metacrilats gravats al burí i 4  estampes, 2 làmines inacabades, 1 serigrafia, 23 litografies i 1 xerografia.

Sobre la base dels recursos formals, l’investigador ha diferenciat quatre etapes en l’obra xilogràfica de Xam, tres fases en les seves calcografies i dos períodes en l’obra litogràfica. Alejandro Ysasi ha connectat  aquesta evolució de l’obra amb l’itinerari biogràfic de Xam, mostrant la riquesa de la seva producció, i exposant i donant a conèixer les activitats, els projectes i les iniciatives que l’artista mallorquí va dur a terme en el marc de l’obra gràfica.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La obra gráfica de Pedro Quetglas Ferrer "Xam" (1915-2001): La riqueza de un patrimonio
  • Autor: Alejandro de Ysasi Alonso
  • Programa de doctorat: Història de l’Art
  • Departament: Ciències Històriques i Teoria de les Arts
  • Directora: Catalina Cantarellas Camps 

Data de publicació: 28/05/2014