La doctora Joana Maria Petrus pren possessió com a Síndica de Greuges de la UIB

Dia: dilluns, 15 de novembre de 2010
Hora: 12 h
Lloc: Son Lledó,
campus universitari, Palma

 

Tindrà lloc l’acte de presa de possessió de la doctora Joana Maria Petrus, directora i professora del Departament de Ciències de la Terra, com a Síndica de Greuges de la UIB, en substitució de la doctora Magdalena Gianotti, professora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut, que ha ocupat el càrrec de Síndica al llarg de cinc anys.

A l’acte hi assistiran la Rectora de la UIB, Montserrat Casas, el Secretari General, Federico Garau, la doctora Gianotti i la doctora Petrus, entre altres representants del Consell de Direcció i de la comunitat universitària.

El defensor universitari l’elegeix el Claustre entre els membres de la comunitat universitària, per majoria absoluta, i a proposta del Consell de Govern. La durada del seu mandat és de cinc anys, i no pot ser reelegit. El Claustre universitari és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària i sempre el presideix el Rector.

La doctora Joana Maria Petrus és professora d’Anàlisi Geogràfica Regional al Departament de Ciències de la Terra. Exerceix com a docent a la UIB des de 1989. Ha ocupat, entre d’altres, el càrrec de vicerectora d’Alumnes i Campus (1995-1999) i directora de departament (2004-2010). Fora de l’àmbit universitari ha estat directora general d’Esports del Govern de les Illes Balears entre 1999 i 2003. Substitueix al capdavant de la Sindicatura de Greuges la doctora Magdalena Gianotti, professora del Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut.

La Sindicatura de Greuges

El defensor universitari és l’encarregat de defensar i protegir els drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels òrgans i serveis universitaris. Les seves actuacions han d’anar adreçades a la millora de la qualitat universitària en tots els àmbits. No està subjecte a mandat imperatiu, en l'exercici de les seves funcions gaudeix d'autonomia orgànica i funcional i no està vinculat jeràrquicament a cap autoritat o òrgan de govern universitari.

Documents relacionats

Data de publicació: 15/11/2010