La UIB treballa perquè l'ajornament de les PBAU no perjudiqui els alumnes

També s’han ajornat les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i per a més grans de 45 anys i la prova d'aptitud personal per als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària 

Atès l’ajornament de les Proves de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU), la Universitat de les Illes Balears treballarà de manera coordinada amb la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per acordar una nova data de realització de les proves i per aplicar les mesures oportunes per evitar perjudicis als alumnes, i sempre d’acord amb les indicacions que dels ministeris d’Educació i Formació Professional i d’Universitat.

L’objectiu prioritari de la UIB és aclarir la incertesa i garantir que l’accés a la Universitat es faci en termes d’equitat i justícia per a tots els alumnes. 

La decisió d’ajornar, però no suspendre, aquestes proves l’han adoptada el dimarts 17 de març els representants dels ministeris d’Educació i Formació Professional i d’Universitats i de les conselleries d’Educació de les comunitats autònomes, atesa la situació generada pel Covid-19.

El canvi de dates de les PBAU el determinaran les pròximes setmanes. També han decidit d’adaptar el calendari de matrícula universitària al de les proves. Totes aquestes mesures les determinaran en funció de l’evolució de la pandèmia. 

Ajornament de les proves per a més grans de 25 i 45 anys

De la mateixa manera, les proves d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys i més grans de 45 anys, que s’havien de fer els dies 27 i 28 de març, també s’han ajornat. La nova data de realització la determinaran properament i la comunicaran a les persones afectades.

Ajornament de la prova d'aptitud personal per als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària

La prova d'aptitud personal per als graus d'Educació Infantil i d'Educació Primària (PAP_Edu), que tenia la fase escrita prevista per al dia 13 de juny, també l’han ajornada. La nova data de realització la fixaran pròximament.

Documents relacionats 

Data de publicació: 18/03/2020