La UIB oferirà el Recorregut en Anglès del grau de Turisme a partir del curs acadèmic 2012-13

Des del curs 2009-2010 també es poden estudiar en anglès els graus d’Economia i d’Administració d’Empreses 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) oferirà a partir del curs acadèmic vinent el Recorregut Internacional en Anglès del grau de Turisme, que permetrà als alumnes acabar els estudis amb un alt nivell de formació en idiomes. L’objectiu de la Facultat de Turisme de la UIB, amb aquesta iniciativa, és formar professionals altament qualificats i amb un alt domini dels principals idiomes utilitzats en el sector turístic, un dels aspectes més valorats en el mercat de treball, i que facilitarà i millorarà la incorporació dels graduats al mercat laboral.

Els estudis del grau de Turisme s’oferiran els tres primers cursos en dos grups: un grup d’horari de matí i un altre d’horari d’horabaixa. El grup d’horari de matí, a més de les assignatures pròpies d’idiomes, tindrà assignatures impartides en anglès, mentre que les classes del grup d’horabaixa s’impartiran en català i castellà, excepte les assignatures pròpies d’idiomes. En el cas de les assignatures optatives de quart curs, sols s’oferirà un grup en horari d’horabaixa.

En finalitzar els estudis, els alumnes del grau de Turisme que compleixin uns requisits obtindran una menció especial en el Suplement Europeu al Títol, la Menció de Recorregut Curricular Internacional. Els requisits necessaris per aconseguir aquesta menció són els següents:

  • Haver superat un mínim de 30 crèdits ECTS d’assignatures del grau de Turisme de la UIB en anglès.
  • Haver realitzat una estada d’un curs acadèmic en una universitat en què hom estudiï en una llengua estrangera. En aquest sentit, els alumnes que hagin realitzat assignatures en anglès a la UIB tindran prioritat a l’hora de seleccionar places per fer part dels estudis a l’estranger.
  • Fer el Treball de Fi de Grau en anglès.
  • Realitzar el Pràcticum i el Pràcticum II fent ús intensiu d’una llengua estrangera, o cursar 18 crèdits ECTS addicionals d’assignatures del grau de Turisme de la UIB en anglès.

Turisme se suma a Economia i Administració d’Empreses

El curs 2009-2010 la Facultat d’Economia i Empresa de la UIB va oferir per primera vegada el Recorregut en Anglès per als estudis dels graus d’Economia i d’Administració d’Empreses. Aquesta menció s’atorga als estudiants que cursin un mínim de 120 crèdits, és a dir, la meitat dels estudis, en anglès.

Documents relacionats

  • IB3

Data de publicació: 02/07/2012