La UIB obre un període per fer aportacions a l'esborrany del seu Codi d'integritat

La Universitat ha obert un període perquè tots els membres de la comunitat universitària que ho vulguin puguin fer aportacions a l’esborrany del Codi d'integritat de la Universitat de les Illes Balears, elaborat d’acord amb les recomanacions de la Comissió sobre Integritat Acadèmica. El document és al Portal de transparència i s’hi poden aportacions i suggeriments fins al 12 de juny a través de l’adreça electrònica <transparencia@uib.cat>.

L’objectiu essencial del Codi d’integritat de la Universitat és definir uns principis ètics que serveixin per inspirar i motivar les bones pràctiques del personal al servei de la UIB i de l’alumnat en l’exercici de les seves activitats. Es tracta d’un document obert a suggeriments de millora i revisable, que contribueixi a crear una cultura d’integritat i d'excel·lència en el si de la Universitat, però que també sigui perceptible des de l'exterior.

Amb aquest nou codi, la UIB aprofundeix en el camí envers la integritat acadèmica, la transparència i el compromís amb la societat, iniciats amb la creació de la Comissió sobre Integritat Acadèmica i l’aprovació del Codi d’integritat en la recerca.

Canal d’integritat

La principal novetat recollida al document és la creació d’un Canal d’integritat, que es constituiria com a canal de comunicació confidencial —no anònim– per traslladar propostes i suggeriments de millora, inquietuds i alertes d'incompliment del Codi d’integritat. Aquesta comunicació servirà com a vehicle d'expressió per a tot el que tingui a veure amb l'aplicació dels valors i normes del Codi d’integritat, i, al mateix temps, funcionarà com un canal de participació derivat del fet elemental que una cultura d’integritat comporta la implicació de tota la comunitat universitària en la millora de la convivència i la reputació de la Universitat, i en la prevenció i detecció de situacions i conflictes d'interessos que puguin perjudicar-la.

La Comissió sobre Integritat Acadèmica de la UIB es va concebre per promoure, aplicar i supervisar el Codi d’integritat. La seva funció és promoure els temes relacionats amb l'aplicació del Codi d’integritat i assessorar al respecte, i rebre i gestionar els suggeriments de millora i les alertes d'incompliment formulades a través del Canal d’integritat.

Data de publicació: 22/05/2020