La UIB, l'IMEDEA i les confraries de pescadors impulsen la pesca sostenible

L'objectiu del projecte TRASMAR és millorar la sostenibilitat de la pesca tradicional del tresmall i elaborar una guia de bones pràctiques per al sector pesquer

Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears, l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) i la Federació Balear de Confraries de Pescadors col·laboren en el projecte de recerca TRASMAR, que té com a objectiu millorar la sostenibilitat de l'art de pesca tradicional del tresmall. El projecte es fa amb la col·laboració de la Fundació Biodiversidad del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, a través del programa Pleamar, confinançat pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

El tresmall és un art de pesca tradicional que utilitza xarxes estàtiques per capturar llagostes, sípies i molls, principalment. En comparació amb altres arts de pesca, es creu que aquest mètode té relativament poc impacte sobre els hàbitats sensibles on es du a terme. Emperò, s'han fet pocs estudis al respecte. És per això que el projecte té com a objectiu recopilar dades del tipus i la intensitat de l'impacte que la pesca amb tresmall genera en els hàbitats on es practica. A la vegada, es proposaran i testaran mètodes innovadors per reduir o compensar els possibles impactes ambientals.

El resultat d'aquest estudi donarà lloc a la publicació d'una guia de bones pràctiques que hauria de conduir a una pesca més sostenible a les illes Balears i a altres àrees de la Mediterrània. El projecte és una mostra de l'ambició proactiva del sector envers una pesca més sostenible i transparent a les illes Balears.

Els darrers anys, el sector pesquer ha de fer front a una realitat complexa, atesa la contaminació marina creixent, el canvi climàtic, l'increment de les activitats marines. A més, les noves regulacions pesqueres sovint són difícils d'aplicar i de fer encaixar en els sistemes de pesca tradicionals. A la vegada, també han canviat els models de consum, i és més fàcil accedir a productes que venen de qualsevol lloc del món, a través d'un mercat globalitzat, independentment que en l'origen d'aquests productes puguin existir formes de pesca totalment insostenibles. Aquests nous reptes impliquen una col·laboració necessària entre els pescadors, la comunitat científica i les administracions per assolir una pesca més sostenible i duradora.

També col·laboren en el projecte TRASMAR la Direcció General de Pesca i Medi Marí del Govern de les Illes Balears, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), i el Centre Oceanogràfic de Balears de l'Institut Espanyol d'Oceanografia.

.

Data de l'esdeveniment: 09/07/2020

Data de publicació: 09/07/2020