La UIB i EMAYA impulsaran l'Observatori de l'Aigua

Dos dels projectes que desenvoluparan són la gestió i recàrrega artificial de l’aqüífer de Sant Jordi i la viabilitat de la regulació del cabal de la font de la Vila 

El rector de la Universitat de les Illes Balears, el senyor Llorenç Huguet, i la presidenta de l’empresa municipal de Palma EMAYA, la senyora Neus Truyols, han signat un conveni per impulsar l’Observatori de l’Aigua de les Illes Balears, segons el qual duran a terme estudis conjunts, assessorament i intercanvis en matèria de recerca, innovació, docència i formació d’estudiants, en diferents àrees de treball vinculades amb l’aigua.

Quant a projectes concrets, destaca el seguiment i assessorament en els projectes de gestió de l’aqüífer de Sant Jordi, com ara el tancament del cicle de l’aigua i la recàrrega artificial de l’aqüífer, tant en operacions d’emmagatzematge i recuperació com en barreres contra la intrusió.

La col·laboració inclourà també l’anàlisi de viabilitat de regulació subterrània del cabal de la font de la Vila per optimitzar-ne la gestió, el seguiment d’indicadors de pous de proveïment, a efectes de prognosis periòdiques de possibilitats d’extracció d’aigües subterrànies, i l’anàlisi de les relacions entre els cursos d’aigua de la conca de Palma, els recursos hídrics i les repercussions de les actuacions sobre el drenatge en relació amb els torrents, especialment als trams finals.

Ambdues institucions preveuen, també, participar i assessorar la xarxa d’ajuntaments per a l’aigua pública, i col·laborar i executar tasques encaminades a l’educació i a la divulgació científica relacionades amb la temàtica hidrològica, particularment en el bon ús domèstic de l’aigua, i en la salvaguarda de la cultura i el patrimoni relacionats amb els recursos hídrics.

Per últim, el conveni recull tant la col·laboració en projectes de sistemes urbans de drenatge sostenible (seguiment de projectes pilot, quantificació de la disminució de correntia i millora de la qualitat) com l’assessorament i la realització, si escau, de la delimitació hidrogeològica avançada de perímetres de protecció de captacions de proveïment.  

L'Observatori de l'Aigua és un laboratori d'investigació el principal objectiu del qual és esdevenir i constituir-se com a lloc de trobada multidisciplinària, que serveixi d'enllaç entre els investigadors dedicats a la hidrologia des de totes les perspectives i alhora connectar amb la societat. És, a més a més, un laboratori d'idees, de manera que també té la funció d’aportar solucions o obrir noves dimensions en l'estudi i la gestió dels recursos hídrics de les illes Balears. 

Data de publicació: 20/12/2018