La UIB és SmartUIB

El mes d’octubre de 2013 el Consell de Direcció de la UIB va aprovar el projecte SmartUIB, que lidera el doctor Bartomeu Serra, catedràtic del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB. El projecte comença a caminar amb la intenció d’esdevenir, amb el temps, un nou model d’Universitat, més sostenible, més eficient, més innovadora, més participativa, més connectada amb l’entorn…

Cap a un campus intel·ligent

L’SmartUIB és un projecte estratègic transversal en el qual la tecnologia té un paper important, però no únic, perquè no només des del món tecnològic sinó des de qualsevol àrea de coneixement es pot contribuir a millorar la nostra universitat.  L’SmartUIB és un marc perquè des de tota l’estructura i el govern de la Universitat (òrgans de govern i representació, centres, departaments, instituts universitaris, seus universitàries, serveis, grups de recerca, laboratoris, etc.) es puguin proposar projectes per transformar el campus de la UIB en un campus més intel·ligent que faciliti un major benestar per a tots els membres de la comunitat universitària, transformant qualsevol dels eixos que defineixen una smart city: economia, mobilitat, ecosistema, ciutadania, vida i governança.

L’SmartUIB té com a objectius millorar l'eficiència de la UIB fent més amb menys i reduint les despeses de manteniment del campus, desenvolupar tecnologies intel·ligents per transferir a la societat i millorar l’ocupabilitat de l’alumnat formant-lo amb un esperit innovador i emprenedor. 

L’SmartUIB pretén finançar-se a partir dels seus resultats (estalvis en les despeses del manteniment del campus, fons europeus, overheads, etc.) tot i que, sempre en funció d’aquests resultats, el Consell de Direcció regularà les assignacions pressupostàries que pugui tenir.

Comissió de seguiment

El seguiment del projecte el farà una comissió formada per:

  • El doctor Jordi Llabrés Bordoy, vicerector d’Innovació i Transferència, president titular.
  • El doctor Xavier Varona Gómez, delegat del Rector, president suplent.
  • El doctor Antoni Aguiló Pons, vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable.
  • El doctor Bartomeu J. Serra Cifre, catedràtic d’universitat de l’àrea Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica, director del projecte.
  • El doctor Bartomeu Alorda Ladaria, professor contratat doctor de l’àrea Tecnologia Electrònica del Departament de Física.
  • El doctor Joan Muñoz Gomila, professor col·laborador de l’àrea Construccions Arquitectòniques del Departament de Física.
  • La senyora Maria Isabel Barceló Villanueva, directora del Centre de Tecnologies de la Informació.
  • El senyor Antonio Sola Venteo, tècnic superior adscrit a l’àrea de xarxes i comunicacions del Centre de Tecnologies de la Informació, secretari tècnic.

Més informació

Data de publicació: 05/02/2014